Trustpilot

                                                                             RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TRUSTPILOT

                                                                                                                                (Version 3.0, November 2018)

Disse retningslinjer ("Retningslinjer(ne)") gælder for enhver brug af Trustpilots website, såsom trustpilot.com, trustpilot.co.uk og lignende ("vores Website"), via vores community. I Retningslinjerne refererer vi til brugere af vores Website som "dig", "din", "dit", "jer" og "jeres".

Virksomheders brug af vores Website reguleres af Trustpilots Virksomhedsretningslinjer, som du kan finde her: dk.legal.trustpilot.com/company-guidelines.

1  Hvornår kan du skrive en anmeldelse?

1.1  Du kan skrive en anmeldelse af en virksomhed på Trustpilot, hvis du har haft en købs- eller serviceoplevelse med denne virksomhed, og du dermed:

(herefter samlet betegnet "Serviceoplevelse").

1.2  Du må kun skrive om din egen personlige Serviceoplevelse. Det er ikke tilladt at skrive en anmeldelse af en anden persons Serviceoplevelse, såsom et familiemedlems eller en vens Serviceoplevelse.

1.3  Du må ikke skrive en anmeldelse af en Virksomhed, som du tidligere har ejet, ejer på nuværende tidspunkt, eller som et nærtstående familiemedlem ejer på nuværende tidspunkt, eller hvis du sidder i Virksomhedens bestyrelse eller ledelse, er medarbejder i Virksomheden eller på anden måde arbejder for Virksomheden. På samme måde må du ikke skrive en anmeldelse af en direkte konkurrent til en virksomhed, du ejer, er ansat af eller arbejder for.

1.4  Din Serviceoplevelse med Virksomheden skal have fundet sted inden for de seneste 12 måneder, altså inden for 12 måneder fra den dato, hvor du skriver anmeldelsen. Hvis du har tilmeldt dig en løbende tjeneste, begynder Serviceoplevelsen, idet du tilmelder dig tjenesten og fortsætter, indtil Virksomheden ikke længere stiller denne tjeneste til din rådighed. Du kan frit skrive en anmeldelse umiddelbart efter din tilmelding eller på et hvilket som helst tidspunkt herefter op til 12 måneder, efter tjenesten er ophørt.

1.5  For at kunne skrive en anmeldelse på Trustpilot skal du have en brugerprofil og en brugerkonto. Du må kun have én brugerprofil og brugerkonto. Disse skal være tilknyttet en faktisk e-mailadresse, som vi kan bruge til at komme i direkte kontakt med dig.

2  Hvad bør du skrive om?

2.1  Din anmeldelse skal omhandle din Serviceoplevelse.

2.2  Din anmeldelse skal afspejle din egen Serviceoplevelse fra de sidste 12 måneder. Vi opfordrer til, at du er specifik og faktuel, og at du inkluderer relevante pointer omkring din Serviceoplevelse, fx kundeservicen og andre aspekter, såsom ordreprocessen og leveringen.

2.3  Vores Website er forbeholdt serviceanmeldelser, ikke produktanmeldelser eller anmeldelser af websitets layout. Det er dog i orden at bedømme det indkøbte produkts funktionalitet og kvalitet og/eller brugervenligheden af websitet, hvis din anmeldelse også beskriver din Serviceoplevelse.

2.4  Hvis Virksomheden har tilbudt dig et incitament for at skrive anmeldelsen, skal du angive dette i din anmeldelse. Incitamenter omfatter, at Virksomheden tilbyder dig en gave, en belønning, en rabat eller en fordel for at skrive en anmeldelse af Virksomheden på vores Website.

3  Hvornår beder vi dig sende dokumentation for din Serviceoplevelse, og hvad skal du sende til os?

Hvis vi har brug for at verificere din anmeldelse, kan det være, vi kontakter dig og beder om dokumentation, der viser, at du har haft en Serviceoplevelse hos den Virksomhed, som du har anmeldt. Vi anbefaler derfor, at du beholder sådan dokumentation i 12 måneder fra datoen for din anmeldelse.

Vi forklarer, hvilken type dokumentation du skal sende os, her:  support.trustpilot.com/hc/da/articles/201839083-Hvilken-dokumentation-kan-du-sende-for-at-bekræfte-din-anmeldelse-.

Vi deler ikke den dokumentation, du sender til os, med tredjemand, herunder den anmeldte Virksomhed. Vi kan dog videregive dit ordrenummer til selskabet, med mindre du beder os om at lade være. Vores Persondatapolitik angiver, hvordan vi behandler din personlige information, herunder din dokumentation: dk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4  Hvornår kan du redigere din anmeldelse?

Du kan til enhver tid opdatere eller redigere din anmeldelse. Se, hvordan du gør her: support.trustpilot.com/hc/da/articles/201839063-Hvordan-redigerer-eller-sletter-jeg-mine-anmeldelser-.

5  Hvornår beder vi dig ændre din anmeldelse?

5.1  Vi vil aldrig censurere, overvåge eller moderere anmeldelser på vores Website, hverken før eller efter de bliver offentliggjort. Vi har dog to simple sikkerhedsforanstaltninger:

5.2  Du kan blive bedt om at ændre din anmeldelse, hvis den er blevet flagget af en af de følgende grunde, og vi er enige i eller ikke kan afvise rapporteringen som ubegrundet:

6  Hvornår fjerner vi din anmeldelse?

Som udgangspunkt fjerner vi ikke anmeldelser fra vores Website. Vi forbeholder os dog retten til at fjerne anmeldelser, som vi vurderer er i strid med disse Retningslinjer, vores Brugervilkår* og/eller gældende lovgivning eller anmeldelser, der er upassende i et online community. Eksempler på, hvornår vi fjerner din anmeldelse, omfatter, men er ikke begrænset til:

*Se vores Brugervilkår her: dk.legal.trustpilot.com/end-user-terms-and-conditions.

7  Hvornår blokerer vi din konto, og hvad betyder det?

Vi blokerer din konto, hvis du misbruger vores Website eller tjenester. Dette kan være, men er ikke begrænset til, overdreven brug af indberetningsfunktionen (flagging af et stort antal anmeldelser uden begrundelse), publicering af fabrikerede anmeldelser, truende eller krænkende adfærd (se afsnit 12 nedenfor), spamming af vores Website med marketingmateriale eller overtrædelse af disse Retningslinjer eller vores Brugervilkår.

Hvis vi blokerer din konto, vil du ikke være i stand til at logge på Websitet og bruge vores tjenester, herunder at skrive eller rapportere anmeldelser. Din brugerprofil vil stadig eksistere, og dine anmeldelser vil forblive online, men du vil ikke være i stand til at bruge vores tjenester. Hvis din konto bliver blokeret, og du gerne vil slette din brugerprofil eller dine anmeldelser, kan du sende en mail til compliance@trustpilot.com, og så hjælper vi dig.

8  Hvornår sletter vi din brugerprofil og -konto?

Som udgangspunkt sletter vi ikke brugerprofiler eller -konti.  Vi forbeholder os dog retten til at slette din profil og konto, hvis vi mener, at du overtræder eller har overtrådt vores Brugervilkår, Retningslinjer og/eller gældende lovgivning, eller hvis din profil er stødende eller upassende.

Eksempler på, hvornår vi sletter din brugerprofil og -konto kan være, men er ikke begrænset til:

Hvis din brugerprofil og -konto bliver slettet, vil de anmeldelser, der er knyttet til den brugerprofil og -konto ligeledes blive slettet.

9  Misbrug af indberetningsfunktionen

Alle Trustpilotbrugere kan give os besked om anmeldelser, der overtræder disse Retningslinjer (eller gældende lovgivning). Vi anser dog misbrug af indberetningsfunktionen som misligholdelse af vores Brugervilkår.

Eksempler på misligholdelse omfatter, men er ikke begrænset til:

10  Hvornår flytter vi din anmeldelse fra én virksomhedsprofil til en anden?

Som udgangspunkt flytter vi ikke anmeldelser fra én virksomhedsprofil til en anden.

Men hvis Virksomheden eller en anden bruger gør os opmærksomme på, at din anmeldelse er blevet afgivet på den forkerte virksomhedsprofil, spørger vi dig, hvilken virksomhed du havde til hensigt at anmelde. Hvis du afgav din anmeldelse på den forkerte virksomhedsprofil, flytter vi din anmeldelse til den rette virksomheds profilside på vores Website.

Vi forbeholder os også retten til at flytte din anmeldelse fra én virksomheds profilside til en anden under særlige omstændigheder og for at undgå misforståelser - fx hvis virksomheden har fået nyt navn.

11  Fabrikerede anmeldelser

Vores mål er at skabe og vedligeholde markedets bedste community for brugeranmeldelser, hvor du frit kan dele dine Serviceoplevelser med Virksomheden og dermed give et informativt og retvisende billede af Virksomhedens tjenester.

Vi bruger skræddersyet og avanceret sporingssoftware til at identificere fabrikerede anmeldelser på vores platform. For at understøtte softwaren har vi et dedikeret Compliance Team, der sikrer tillid ved at beskytte vores platform mod fabrikerede anmeldelser eller anden misbrug og for at bekæmpe svigagtig adfærd.

Vi har en nul-tolerancepolitik over for fabrikerede anmeldelser. Tillid er afgørende for os, og vi kan ikke under nogen omstændigheder acceptere fabrikerede anmeldelser. Dette omfatter anmeldelser, der ikke er udtryk for en faktisk Serviceoplevelse, fx fordi de er oprettet af eller på vegne af Virksomheden.

Vi anser oprettelse af fabrikerede anmeldelser som misligholdelse af de Brugervilkår, du accepterer, når du opretter en brugerprofil og -konto på vores Website.

Anmeldelser, som vi vurderer er falske, fabrikerede eller lignende, vil blive fjernet og kan føre til øjeblikkelig blokering af din konto og indberetning til de relevante myndigheder. Vi forbeholder os ligeledes retten til at informere vores community om ethvert domæne anmeldt på Trustpilot, som har tiltrukket et højt antal fabrikerede anmeldelser.

Hvis du har beviser for, at en anmeldelse er fabrikeret, opfordrer vi dig til at informere os herom gennem vores whistleblowerfunktion ved at sende en mail til: compliance@trustpilot.com.

Vi tager alle rapporteringer af fabrikerede anmeldelser alvorligt og efterforsker dem. Eftersom dette ikke er nogen let opgave, beder vi dig om at give os så megen information som muligt, inklusive dokumentation, der viser, hvorfor du mener, at anmeldelsen er fabrikeret.

12  Trusler mod Trustpilotmedarbejdere og virksomheder

Vi accepterer ikke trusler mod eller overgreb mod Trustpilotmedarbejdere. Ydermere tolererer vi ikke brugeres trusler mod eller afpresning af andre virksomheder. Dette omfatter brugere, der anmoder om pengemæssig kompensation til gengæld for redigering eller sletning af deres Trustpilotanmeldelse(r).

Vi kan ikke acceptere en sådan adfærd, som vi anser for misligholdelse af de Brugervilkår, som hver enkelt Trustpilotbruger har accepteret. Sådan misligholdelse kan føre til, at vi øjeblikkelig blokerer din konto og indgiver en anmeldelse til de relevante myndigheder.

13  Håndhævelse

Vi bestræber os på at give virksomheder og brugere en retvisende og åben onlineoplevelse. Vi arbejder ekstremt hårdt for at opretholde integriteten af vores community for brugeranmeldelser og sektoren for onlineanmeldelser i almindelighed, fremelsker en kultur præget af tillid og gennemsigtighed og fejrer de virksomheder og brugere, der bruger anmeldelser til at forbedre kundeservicestandarden og gøre onlinehandel mere retfærdig og åben for alle.

Vi forbeholder os retten til at håndhæve disse Retningslinjer, hvis vi opdager brud på dem eller på gældende lovgivning eller bestemmelser. Dette gælder også, når vi observerer adfærd, som vi mener er eller mistænker for at være upassende.

14  Har du spørgsmål, brug for mere information eller feedback til os?

På vores Website kan du finde vores Support Center, som indeholder omfattende information om vores tjenester og disse Retningslinjer. Du kan finde det her: support.trustpilot.com/hc/da

Vi imødekommer dine spørgsmål og feedback angående vores tjenester og disse Retningslinjer. Send os gerne en mail på: compliance@trustpilot.com.

15  Ændringer til disse Retningslinjer

Fra tid til anden og uden forudgående varsel kan vi ændre disse Retningslinjer. Vi vil informere dig om sådanne ændringer via vores Website. Du accepterer, at din fremtidige brug af vores Website og vores tjenester, efter vi har slået nye versioner af disse Retningslinjer op, udgør din accept af disse opdateringer