Trustpilot

PERSONDATAPOLITIK (VERSION 6.0, FEBRUAR 2017)

I dette dokument, henviser "Trustpilot", "vi" "os" og "vores" til Trustpilot A/S, beliggende på Pilestræde 58, 5. sal, 1112 København, Danmark og dets associerede virksomheder.

Når du skriver en anmeldelse på Trustpilot eller på anden måde bruger vores websteder, herunder men ikke begrænset til www.trustpilot.dk, eller vores applikationer (samlet benævnt "Webstedet"), accepterer du behandlingen af dine personlige oplysninger ("Politikken") som beskrevet i denne Politik.

Vi anbefaler, at du udskriver og opbevarer denne Politik.

1  Typer af oplysninger, som vi indsamler, og hvad vi bruger dem til

1.1  Stamdata

Når du opretter en profil, og skriver din første anmeldelse på Webstedet, indsamler vi følgende stamdata om dig ("Stamdata"):

Du kan vælge at tilføje yderligere oplysninger til din profil, såsom dit foto, køn og placering. Disse oplysninger betragtes også som Stamdata.

Vi viser dit brugernavn (og andre oplysninger, som du føjer til din profil) i forbindelse med din(e) anmeldelse(r). Derfor skal du være opmærksom på, at afhængigt af de oplysninger, som du giver, vil du måske eller måske ikke være anonym.

1.2  Oplysninger i anmeldelser og bedømmelser

Når du skriver en anmeldelse af en virksomhed på vores Websted, indsamler vi også de oplysninger, som du medtager i din anmeldelse, såsom:

1.3  Oplysninger fra andre tjenester, herunder sociale netværk

Som en del af vores tjenester tilbyder vi dig mulighed for at forbinde din Trustpilot-profil på Webstedet med din profil på sociale netværk såsom Facebook, Google+, LinkedIn og Twitter ("Social Netværk") Vi indsamler automatisk udvalgte oplysninger om dig fra Sociale Netværk, når du bruger denne mulighed. De oplysninger, som vi indsamler, afhænger af, hvilke oplysninger du har gjort tilgængelige på de Sociale Netværk og dine privatindstillinger for deling af sådanne oplysninger på de Sociale Netværk. Vi kan indsamle følgende:

Når du fremsætter en anmodning om at forbinde din Trustpilot-profil med en Social Netværksprofil, vil du blive informeret om, hvilke oplysninger vi indsamler fra det pågældende Sociale Netværk. Du vil modtage disse oplysninger før din anmodning efterkommes.

1.4  Cookies

Webstedet bruger cookies. Cookies er digitale oplysninger, som gemmes på din computer. Cookies identificerer din computer i stedet for dig som en individuel bruger, og anvendes til forskellige formål.

Læs mere om hvilke cookies Webstedet bruger og til hvilke formål nedenfor (afsnit 7).

1.5  Din IP-adresse, browserindstillinger og placering

Når du besøger Webstedet, registrerer vi din computers IP-adresse og browserindstillinger. IP-adressen er den numeriske adresse for den computer, der bruges til at besøge Webstedet. Browserindstillinger kan omfatte den type browser, du bruger, browsersprog, og tidszone. Vi indsamler disse oplysninger, således at vi kan spore den computer, der anvendes, i tilfælde af misbrug eller ulovlige handlinger i forbindelse med besøg på eller brug af Webstedet. Endvidere bruger vi IP-adressen til at estimere din placering (på byniveau).

1.6  Oplysninger, der gives ved tilmelding til nyhedsbrev

Vi indsamler de oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig modtagelse af vores nyhedsbreve, såsom dit navn og din e-mailadresse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve, kan du afmelde ved at logge ind på din brugerprofil og ændre dine personlige indstillinger.

1.7  Sådan bruger vi disse oplysninger

Vi kan bruge de oplysninger, som du giver os til at:

Vi kan også bruge oplysningerne på andre måder, og vil levere specifik meddelelse herom på indsamlingstidspunktet. Vi kan bruge eller videregive oplysninger, der ikke er personlige oplysninger, til ethvert formål i det omfang tilladt ved gældende lov.

2  Videregivelse af personlige oplysninger

2.1  Videregivelse af personlige oplysninger på Webstedet

Din accept af denne Politik indebærer også samtykke til at videregive oplysninger om dig på Webstedet. Dette omfatter dit brugernavn, som helt eller delvist kan afsløre din identitet - medmindre du har valgt at bruge et pseudonym.

Vi anbefaler, at du udviser forsigtighed, når du beslutter, hvilke oplysninger du vil stille til rådighed for videregivelse på Webstedet, og vær opmærksom på, at afhængig af niveauet af oplysninger, der gives, vil du måske eller måske ikke være anonym.

Stamdata

Når du skriver en anmeldelse på vores Websted og opretter en profil, vil dit brugernavn være synligt for andre brugere af Webstedet.

Andre oplysninger

Andre oplysninger, der gives af dig på Webstedet, herunder fotos og anmeldelser, gøres automatisk synlige på Webstedet. De virksomheder, som du anmelder kan også modtage oplysninger om din bedømmelse.

Geo-placering

Når du indsender et bidrag til Webstedet, bruger vi din computers IP-adresse (se afsnit 1.4 i denne Politik) til at estimere din placering til nærmeste by. Denne gøres tilgængelig for andre brugere af Webstedet.

Sociale Netværk

Hvis du forbinder til et Socialt Netværk, vil oplysninger såsom dit profilbillede, dit navn, fødselsår og omtrentlige placering blive indsamlet fra din Sociale Netværksprofil og brugt til at identificere dig på Webstedet. Med forbehold for privatindstillinger og niveauet af oplysninger, der er tilgængelige fra det Sociale Netværk, kan brugere af Webstedet bruge disse oplysninger til at identificere, hvilke anmeldelser du har skrevet.

Hvis du har valgt at bevare anonymitet ved at bruge et pseudonym som dit Trustpilot-brugernavn, skal du være opmærksom på, at oplysninger fra Sociale Netværk helt eller delvist kan afsløre din identitet, og gøre det muligt at identificere, hvilke anmeldelser du har skrevet.

Hvis dine kontaktpersoner eller din kontaktpersons kontaktpersoner (samlet benævnt "Forbindelser") på det Sociale Netværk også har forbundet med Trustpilot, kan vi vise på Webstedet, hvordan du er forbundet til disse Forbindelser gennem det Sociale Netværk.

2.2  Oplysning om tjenester, med hvilke du forbinder din profil

Hvis du vælger at forbinde din Trustpilot-profil med profiler på et Socialt Netværk, vil oplysninger og anmeldelser leveret af dig på Webstedet eller oplysninger indsamlet af os om din brug af tjenesten på Webstedet (f.eks. antallet af anmeldelser, som du har skrevet) blive delt med og vist i forbindelse med din profil på det Sociale Netværk, og vil være underlagt det Sociale Netværks persondatapolitik.

2.3  Videregivelse til andre tjenester og virksomheder

Et af Trustpilots hovedmål er at øge eksponeringen og tilgængeligheden af anmeldelser på Webstedet. Derfor giver vi andre tjenester lov til at vise anmeldelser, der er oprettet på Webstedet. Dette øger det potentielle publikum for dine anmeldelser.

Kategorierne af tredjepartstjenester og virksomheder, som oplysningerne videregives til, er:

Når du har indsendt din anmeldelse, bliver den offentliggjort på Webstedet. Det betyder, at følgende oplysninger videregives:

Hvis du skriver en anmeldelse på Trustpilot som svar på en opfordring sendt af en virksomhed via Trustpilots invitationstjenester, vil virksomheden, der sendte dig invitationen, kunne linke din anmeldelse med invitationen.

Hvis vi får brug for at bekræfte din anmeldelse, kan vi kontakte dig og bede om dokumentation, der viser, at du har haft en Serviceoplevelse med den virksomhed, som du har anmeldt. Vi anbefaler derfor, at du opbevarer en sådan dokumentation i 12 måneder fra datoen for din anmeldelse. Vi forklarer den type dokumentation, som du bør sende til os her: support.trustpilot.com/hc/da/articles/201839083-Hvilken-dokumentation-kan-du-sende-for-at-bekræfte-din-anmeldelse-

Vi deler ikke den dokumentation, som du sender til os med den anmeldte virksomhed. Dog kan vi videregive dit referencenummer til virksomheden, medmindre du beder os om ikke at gøre det.

2.4  Andre videregivelser

I tillæg til ovenstående, kan vi videregive dine personlige oplysninger til følgende parter og under de følgende omstændigheder:

3  Dataansvarlig

3.1  Oplysninger, som vi er dataansvarlige for

Vi er den dataansvarlige for Stamdata, som du indtaster i forbindelse med din oprettelse af en profil, som omfatter, men ikke er begrænset til dit navn, din adgangskode og e-mailadresse, samt registreringen af din IP adresse.

Vi er også den dataansvarlige for de oplysninger, der videregives til andre tjenester (se afsnit 2.3). Danske databeskyttelseslove regulerer Trustpilots indsamling af data.

3.2  Oplysninger, som du er dataansvarlig for

Du er den dataansvarlige for det indhold, som du vælger at offentliggøre på Webstedet, og for de oplysninger, der videregives, når du forbinder din(e) Sociale Netværksprofil(er) med din profil på Webstedet.

4  Links til websteder

Vores Websted indeholder links til andre websteder. Vores medtagelse af sådanne links er ikke udtryk for vores godkendelse af de pågældende websteder. Vi kontrollerer ikke indholdet af disse tredjepartswebsteder, og påtager os intet ansvar for tredjeparten eller deres politik eller praksisser.

Vi opfordrer dig til at gennemlæse disse tredjepartswebsteders persondatapolitikker, da deres procedurer til indsamling, håndtering og behandling af personlige oplysninger kan være anderledes end vores.

5  Databehandler og overførsel af personlige oplysninger uden for EU

Vi bruger eksterne er til at opretholde den tekniske drift af Webstedet og vores tjenester. Disse virksomheder er databehandlere for de personlige oplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ved at acceptere denne Politik, accepterer du, at vi også kan gøre det muligt for de oplysninger, som du er dataansvarlig for, at blive behandlet af de samme databehandlere.

Databehandlerne skal udelukkende handle i overensstemmelse med instrukser fra os. Ved at acceptere Politikken bemyndiger du os til at give sådanne instrukser til databehandlerne for at behandle data i overensstemmelse med Politikken og med henblik på at bruge Webstedet.

Databehandlerne har truffet rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte oplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller forringelse, og for at beskytte oplysningerne mod videregivelse til uvedkommende, misbrug, eller anden behandling i strid med Persondataloven. På din anmodning - og muligvis mod eventuelt vederlag til databehandlernes gældende timepriser til enhver tid for et sådant arbejde - skal databehandlerne forsyne dig med tilstrækkelige oplysninger for at bevise, at de ovennævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er blevet truffet.

Nogle af disse databehandlere og tredjepartstjenester er placeret uden for Den Europæiske Union, såsom i USA. Du giver os samtykke til at bruge databehandlere i usikre tredjelande, forudsat at der er et retligt rammeværk for overførsel af dine personlige oplysninger, for eksempel hvis virksomheden er en del af EU-US Privacy Shield-rammeværket.

6  Sikkerhedsforanstaltninger

Vi søger at anvende rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger i vores organisation, og vi reviderer jævnligt vores system for sårbarheder. Men da internettet ikke er et 100 % sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af oplysninger, som du sender til Trustpilot. E-mails, der sendes via Webstedet, er ikke krypteret, og vi råder dig derfor til ikke at inkludere fortrolige oplysninger i dine e-mails til os.

7  Cookies

Webstedet bruger cookies og lignende teknologier ("Cookies"). Ved at bruge vores Websted accepterer du, at vi bruger Cookies som beskrevet nedenfor.

7.1  Hvilke typer af Cookies bruger vi?

Cookies er små stykker information, som Webstedet placerer på din computers harddisk, på din tablet eller på din smartphone. Cookies indeholder oplysninger, som Webstedet bruger til at gøre kommunikationen mellem dig og din webbrowser mere effektiv. Cookies identificerer din computer i stedet for dig som en individuel bruger.

Vi bruger sessionscookies og vedvarende cookies samt teknologier, der ligner sessionscookies og vedvarende cookies. Sessionscookies er midlertidige uddrag af oplysninger, der slettes, når du afslutter din webbrowser. Vedvarende cookies er mere permanente uddrag af oplysninger, der gemmes og forbliver på din computer, indtil de slettes. Vedvarende cookies sletter sig selv efter en vis periode, men fornyes, hver gang du besøger Webstedet.

Vi bruger teknologier, der ligner sessionscookies og vedvarende cookies til lagring og til at få adgang til oplysninger i browseren eller enheden, som bruger lokale enheder og lokal lagring, såsom HTML5-cookies, Flash og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan anvendelsen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver særlige værktøjer. Vi bruger disse teknologier til at gemme oplysninger for at sikre kvaliteten af anmeldelser og for at opdage uregelmæssigheder i anvendelsen af Webstedet.

7.2  Hvad bruger vi Cookies til?

Vi bruger Cookies til:

Måling af Webstedstrafik såsom antallet af besøg på Webstedet, hvilke domæner de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøgende besøger på Webstedet, og i hvilke overordnede geografiske områder de besøgende er placeret.

Monitorering af webstedet, vores applikationer og widgets' ydeevne, og hvordan du bruger vores Websted, applikationer og widgets.

Optimering af din oplevelse med Webstedet, som omfatter at huske dit brugernavn og din adgangskode, når du vender tilbage til Webstedet, samt huske oplysninger om din browser og præferencer (f.eks. hvilket sprog du foretrækker).

Vi giver dig mulighed for at forbinde med Sociale Netværk, såsom Facebook.

Sikre kvaliteten af anmeldelser og forhindre misbrug eller uregelmæssigheder i forbindelse med at skrive anmeldelser og bruge Webstedet.

Vise relevante annoncer på Webstedet, herunder interessebaserede annoncer, som vi mener er af interesse for dig. Vi bruger tredjeparter til at levere disse annoncer, når du besøger Webstedet og andre websteder. Disse tredjeparter kan bruge Cookies alene eller sammen med web-beacons eller andre sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dig, når du bruger vores Websted og andre websteder.

7.3  Tredjepartscookies

Vores Websted bruger Cookies fra de følgende tredjeparter:

7.4  Sletning af cookies

Hvis du vil slette cookies, der allerede er på dit udstyr, kan du: Hvis du bruger en pc og en nylig browser, trykke på CTRL + SHIFT + DELETE samtidigt. Hvis genvejene ikke virker i din browser, bedes du besøge supportsiden for den pågældende browser. Bemærk dog, at hvis du ikke accepterer cookies fra vores Websted, kan du opleve nogle ulejligheder i din brug af Webstedet, og du kan blive forhindret i at få adgang til alle dets funktioner.

8  Adgang, rettelse og sletning

8.1  Adgang til oplysninger om dine personlige oplysninger

På din anmodning, vil vi informere dig om det formål, til hvilket vi behandler dine personlige oplysninger, hvilke personlige oplysninger, vi har om dig, hvem, der modtager dine personlige oplysninger, og hvorfra de personlige oplysninger stammer.

Anmodning om ovenstående vil kun blive behandlet, hvis der er gået mere end seks (6) måneder siden eventuel tidligere anmodning fra dig, medmindre du kan dokumentere en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere.

8.2  Rettelse og sletning af dine personlige oplysninger

Du bedes informere os, hvis nogen af de personlige oplysninger, som vi, som den dataansvarlige, behandler om dig, er urigtige eller vildledende, og så vil vi rette dem. Du vil selv kunne rette de fleste af disse oplysninger på vores Websted. Hvis det er muligt, anbefaler vi, at du selv retter dine oplysninger.

Du kan til enhver tid rette eller slette eventuelt indhold og personlige oplysninger på Webstedet, for hvilke du er den dataansvarlige (se afsnit 3.2). Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at blive vist på Webstedet, kan du opdatere eller slette oplysningerne ved at logge ind på din brugerprofil.

Når din profil er slettet, bliver alle oplysninger i forbindelse med din brugerprofil slettet, herunder dine Stamdata og anmeldelser på Webstedet.

Vi forbeholder os retten til at blokere adgangen til din profil og/eller slette din profil, hvis profilen eller indholdet forbundet med din profil eller din(e) anmeldelse(r) på webstedet er, efter vores vurdering, diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden måde overtræder gældende love, tredjepartsrettigheder, Retningslinjerne for brugere eller er uforenelig med formålet med Webstedet. Hvis vi blokerer adgangen til eller sletter din brugerprofil, vil vi informere dig om årsagen til blokeringen eller sletningen af din profil ved at sende en e-mail til den adresse, som du oplyste, da du oprettede din konto.

9  Ændringer til Politikken

Vi kan ændre denne Politik til enhver tid. Datoen, der vises i starten af denne Politik angiver, hvornår den sidst blev revideret. Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede Politik på Webstedet. Du accepterer, at din fortsatte brug af Webstedet efter eventuelle offentliggjorte ændringer udgør din accept af den nye version af Politikken.

10  Henvendelser vedrørende Webstedet eller Politikken

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende vores Politik, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, eller gerne vil have os til at rette dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. sal, 1112 København, Danmark, CVR-nr.: 30276582, telefon: +45 8877 7600, e-mail: compliance@trustpilot.com