Brugervilkår for forbrugere

(Version 5.0)

Indledning

Trustpilot er en onlineplatform for anmeldelser, der fører forbrugere og virksomheder sammen for at styrke tilliden og samarbejdet mellem dem. Åbenhed er i højsædet på vores platform, som er gratis og åben for alle.

"Vores platform" refererer til vores anmeldelsesplatform på Trustpilot.com samt alle underdomæner, underkataloger, lignende platforme, websites eller mobilapps, der drives af os og leveres til dig.

Det er vigtigt, at du læser disse brugervilkår (herefter kaldet "vilkår") igennem, så du har de rette forudsætninger for at bruge vores platform. Disse vilkår henviser til følgende politikker, retningslinjer og regler, som også gælder, når du bruger vores platform:

 • Vores persondatapolitik, hvor du kan læse, hvilke personoplysninger vi indsamler, når du bruger vores platform, og hvordan de håndteres (få flere oplysninger i afsnit 12)

 • Vores retningslinjer for brugere, hvor du kan læse, hvad der er tilladt (og ikke tilladt) på vores platform (få flere oplysninger i afsnit 5)

 • Vores politikker, regler og kodekser, som er offentligt tilgængelige på dk.legal.trustpilot.com ("politikker") (få flere oplysninger i afsnit 5)

Uanset om du skriver eller læser anmeldelser eller bruger Trustpilot til at finde spændende virksomheder, er det vigtigt, at du læser og accepterer disse vilkår, så du kender dine rettigheder og forpligtelser. Din adgang til og brug af vores platform er til enhver tid betinget af, at du accepterer disse vilkår. Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer eller overholder disse vilkår, må du ikke tilgå eller bruge vores platform. Det vil sige, at din brug af vores platform vil til enhver tid være underlagt disse vilkår.

Du accepterer disse vilkår, når du: (a) gennemser, tilgår, søger, skriver en anmeldelse eller på anden måde bruger vores platform eller (b) klikker på et felt eller en knap eller på anden måde giver udtryk for, at du accepterer disse vilkår.

Bemærk, at ord eller formuleringer i "anførselstegn" har samme betydning, hver gang de optræder i disse vilkår.

Tilmelding til og brug af Trustpilot

Nedenfor forklarer vi, hvordan du får adgang til og bruger vores platform.

 1. Dig og Trustpilot: Ordene "du" eller "dine" refererer til den person, der gennemser, tilgår, søger, skriver en anmeldelse eller på anden måde bruger vores platform. Ordene "Trustpilot", "vi", "vores" og "os" refererer til det Trustpilot-selskab, som du indgår kontrakt med i henhold til disse vilkår, hvilket afhænger af din geografiske placering, når du bruger vores platform. I afsnittet Vores kontraherende selskaber og lovvalg (afsnit 26) i disse vilkår kan du se, hvilket Trustpilot-selskab du indgår kontrakt med.

 2. Tredjepartsprodukter og -tjenester: På vores platform kan vi bruge, vise dig og/eller linke til tredjeparters teknologi, produkter og/eller tjenester. Vi anbefaler ikke og giver ingen garanti eller løfter og påtager os ikke noget ansvar for sådanne tredjepartsteknologier, -produkter og/eller -tjenester. Bemærk, at vi ikke kan garantere, at vores platform vil være kompatibel med dit netværk, din browser eller computeropsætning.

 3. Brugerkonto: For at kunne skrive eller rapportere en anmeldelse og/eller foretage nogen anden handling på vores platform (undtagen at gennemse) skal du først oprette en brugerkonto. Du må kun oprette én brugerkonto. Din brugerkonto er personlig for dig og må ikke overføres til andre.

For at oprette en brugerkonto skal du logge ind på platformen ved hjælp af enten din Facebook- eller Google-konto eller ved at bruge din e-mailadresse og den bekræftelseskode, som vi sender til dig. Nogle gange vil din konto blive oprettet automatisk i dit navn. Hvis du for eksempel klikker på en anmeldelsesinvitation efter at have købt et produkt eller brugt en tjeneste, eller når du tilmelder dig via Facebook.

Du bliver også bedt om at vælge et brugernavn, der vil blive vist på platformen, når du skriver en anmeldelse, kommenterer en anmeldelse eller frembringer brugergenereret indhold, herunder enhver anmeldelse, ethvert billede eller andet indhold, der er oprettet af eller stammer fra dig, på platformen (“brugergenereret indhold”). Andre kan identificere dig via dit brugernavn. Husk, at hvis du bruger dit rigtige navn som brugernavn, kan det afsløre din identitet. Dit brugernavn må ikke indeholde:

 • noget skadeligt, hadefuldt, diskriminerende, ærekrænkende, uanstændigt eller ulovligt

 • ordene "gæst", "administrator", ".dk" eller ".com" osv.

 • karakteristika, der tilhører en anden eller en tredjepart, såsom en anden persons navn.

Du har det fulde ansvar for at have kontrol over, hvem der tilgår og bruger din brugerkonto. For eksempel:

 • Du må ikke tillade, at andre tilgår eller bruger din brugerkonto, og du må ikke dele dine loginoplysninger, herunder din e-mailadresse og bekræftelseskode, med andre. Hvis du har en mistanke om, at nogen af din brugerkontos loginoplysninger er blevet stjålet eller misbrugt, skal du straks give os besked ved at bruge denne kontaktformular.

 • Du lover, at du vil holde alle oplysninger forbundet med din brugerkonto (inklusive din e-mailadresse) opdaterede og fuldstændige. Hvis du gerne vil ændre dit brugernavn, kan du selv gøre det ved at logge ind på din brugerkonto.

 • Du er ansvarlig for al aktivitet, der er knyttet til din brugerkonto, herunder alle anmeldelser, kommentarer og brugergenereret indhold.

 • Du kan også hurtigt og nemt bekræfte din identitet på vores platform ved at følge vores vejledning. Under bekræftelsesprocessen bliver du bedt om at vælge et billed-id, tage et billede af det valgte id og tage en selfie. Dine oplysninger håndteres trygt og sikkert, sådan som det er beskrevet i vores persondatapolitik.

4. Dine primære forpligtelser: Du skal overholde følgende krav, når du bruger vores platform:

 • Du accepterer, at du kun vil bruge vores platform i overensstemmelse med disse vilkår, vores retningslinjer for brugere og vores politikker.

 • Du skal være over 18 år.

 • Du må ikke underminere vores platforms sikkerhed eller integritet.

 • Du må ikke bruge vores platform på nogen måde, der kan forringe dens funktionalitet eller forstyrre andres brug.

 • Du må ikke tilføre eller uploade noget til vores platform, der indeholder en virus eller anden skadelig kode.

 • Du må ikke skrive, indsende eller være involveret i køb eller salg af falske anmeldelser. Med falske anmeldelser mener vi anmeldelser, der ikke afspejler en reel service- eller købsoplevelse hos en virksomhed, eller anmeldelser, der er skrevet i et forsøg på at manipulere forbrugernes opfattelse eller negativt ramme en bestemt virksomhed.

 • Du må ikke gøre noget, der kan være vildledende, stødende, i uoverensstemmelse med loven, en krænkelse af andres rettigheder, eller som ikke overholder vores retningslinjer for brugere og vores politikker.

 • Du må ikke ændre, kopiere, tilpasse, reproducere, adskille, dekompilere, foretage reverse engineering eller udtrække kildekoden for nogen del af vores platform.

 • Du må ikke agere på en måde, der er stødende eller respektløs over for Trustpilots medarbejdere, partnere, kunder eller andre brugere af platformen. Vi tolererer ikke misbrug af og chikane mod vores Trustpilot-medarbejdere i nogen situation. Dette inkluderer interaktion med vores supportteams.

 • Du må ikke skrive anmeldelser, der har karakter af markedsføring og/eller bruge vores platform til markedsføringsformål, herunder i forhold til dig selv, eller nogen former for tjenesteydelser, produkter og/eller virksomheder.

 • Du må ikke bruge vores platform med det formål at udvikle eller tilbyde serviceydelser eller funktionalitet, der konkurrerer med vores platform.

5. Vores retningslinjer for brugere og politikker: Når du tilgår eller bruger vores platform, skal du respektere og følge vores retningslinjer for brugere og vores politikker. Vi kan til enhver tid opdatere og foretage ændringer i vores retningslinjer for brugere og vores politikker uden at give dig besked på forhånd, og alle ændringer, vi foretager, vil straks være gældende for dig uden yderligere udtrykt accept, bekræftelse eller handling fra din side.

6. Hvad Trustpilot ejer: Vi ejer alt på vores platform undtagen indhold, der ejes af andre, f.eks. anmeldelserne på vores platform (se afsnit 7). Vores ejerskab omfatter alle rettigheder til vores platforms design, kompilering og udseende, herunder logoer, grafik og varemærker ("vores brand"). Du accepterer, at du ikke vil kopiere, distribuere, ændre eller på anden måde bruge noget af indholdet på vores platform eller vores brand på nogen måde, som ikke udtrykkeligt er tilladt af os. Det betyder, at du ikke må bruge vores brand eller noget andet indhold på vores platform, herunder TrustScores og anmeldelser indsendt af andre brugere, medmindre vi specifikt giver dig tilladelse til at bruge dem.

7. Hvad du ejer: Du ejer og er ansvarlig for alt brugergenereret indhold, du sender til eller transmitterer gennem vores platform. Du lover også, at du har alle de nødvendige tilladelser til at oprette og/eller bruge sådant brugergenereret indhold. Medmindre vi fjerner dit brugergenererede indhold på grund af overtrædelse af vores retningslinjer for brugere, eller det fjernes af dig, vil dit brugergenererede indhold stadig blive vist offentligt på vores platform og eventuelle tredjepartstjenester og -netværk (såsom Google) på ubestemt tid.

8. Trustpilots ret til at bruge dit brugergenererede indhold: Når du opretter, indsender, offentliggør eller viser brugergenereret indhold på vores platform, giver du os licens til at bruge, ændre, publicere og vise sådant brugergenereret indhold hvor som helst i verden på enhver måde uden nogen begrænsninger og uden nogen betaling til dig. Du accepterer også, at denne licens giver os mulighed for at gøre dit brugergenererede indhold tilgængeligt for andre virksomheder og enkeltpersoner, herunder vores kunder, til ethvert formål, såsom syndikering, distribution, promovering eller publicering af sådant brugergenereret indhold. Du giver os også søgsmålsret til at anlægge en sag for krænkelse af ophavsretten mod enhver, der bruger dit brugergenererede indhold uden først at have fået tilladelse fra dig og/eller Trustpilot. Dette omfatter, hvis det er relevant, en rettighed i henhold til paragraf 101A i den britiske lov Copyright, Designs and Patents Act 1988.

9. Feedback: Vi sætter pris på al feedback, alle idéer og forslag fra dig om vores platform ("feedback"), og vi kan bruge dem for evigt uden begrænsning eller betaling til dig. Det vil sige, at hvis du giver os skriftligt indhold eller feedback, kan vi bruge, citere og/eller henvise til dette indhold eller denne feedback efter vores skøn.

10. Problemer og support: Hvis du får et problem, kan du finde supportartikler via vores supportcenter, som burde hjælpe dig i de fleste situationer. Hvis du har forsøgt dig med vores supportcenter og stadig har brug for hjælp, kan du få flere oplysninger om onlinesupport til vores platform ved at kontakte vores supportteam via denne kontaktformular.

11. Uvildighed: Vi er meget glade for, at du bruger vores platform til at dele, gennemgå, høre og lære mere om de virksomheder, der præsenteres via vores rolle som online-mellemmand. Når du bruger vores platform, må du kun levere autentiske og objektive anmeldelser og brugergenereret indhold, der til enhver tid overholder vores retningslinjer for brugere.

Databeskyttelse og databrug

Nedenfor beskriver vi, hvilke data vi indsamler, når du bruger vores platform, og hvordan de håndteres.

12. Personoplysninger: Vi håndterer de personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med din brug af vores platform, i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Fortrolige oplysninger

Vi har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at fortrolige oplysninger forbliver fortrolige, og vi forventer det samme af vores brugere.

13. Fortrolighed: Når du bruger vores platform, kan du i nogle tilfælde være nødt til at dele fortrolige oplysninger med os, samtidig med at du kan støde på fortrolige oplysninger om os. Der foreligger en gensidig aftale om, at du og vi så vidt muligt skal sikre, at uautoriserede personer, enheder eller andre tredjeparter ikke får adgang til fortrolige oplysninger. De eneste undtagelser, der gør sig gældende, er, hvis vi er nødt til at dele oplysninger med vores associerede selskaber (det vil sige alle virksomheder, som vi er forbundet med ("associerede selskaber")), og/eller du giver feedback, som ikke er fortrolige oplysninger.

Opsigelse og blokering

Nedenfor forklarer vi, i hvilke tilfælde vi kan fjerne eller blokere din adgang til vores platform.

14. Vores rettigheder: Vi kan fjerne eller blokere adgangen til din brugerkonto øjeblikkeligt eller filtrere brugergenereret indhold, hvis du overtræder eller truer med at overtræde nogen af disse vilkår, vores retningslinjer for brugere og/eller vores politikker.

15. Dine rettigheder: Du kan til enhver tid slette din brugerkonto. Det betyder, at alle dine anmeldelser vil blive slettet, og du vil ikke længere kunne skrive anmeldelser på vores platform.

Ansvarsfraskrivelse og erstatningsansvar

Følgende afsnit fastlægger ansvaret og erstatningsansvaret mellem os og dig, og derfor vil vi anbefale dig at læse dem grundigt.

16. VI ER KUN ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR FORUDSIGELIGT TAB OG SKADE FORÅRSAGET DIREKTE AF OS. I DET OMFANG VI IKKE OVERHOLDER DISSE VILKÅR, VIL VI VÆRE ANSVARLIGE FOR DIT FORUDSIGELIGE TAB OG DIN FORUDSIGELIGE SKADE. VORES OG VORES ASSOCIEREDE SELSKABERS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG ER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER BEGRÆNSET TIL I ALT 100,00 GBP (ET HUNDREDE BRITISKE PUND STERLING).

17. VI KAN IKKE GARANTERE, AT PLATFORMEN TIL ENHVER TID VIL VÆRE TILGÆNGELIG. PLATFORMEN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI.

Tvister

I dette afsnit beskriver vi, hvordan tvister kan løses.

18. Løsning af tvister: De fleste af dine bekymringer kan afhjælpes hurtigt og til alles tilfredshed ved at kontakte os via denne formular. Hvis vi ikke er i stand til at løse problemet, er du og vi indforstået med kun at fremsætte krav i det værneting, der er angivet i afsnittet Vores kontraherende selskaber og lovvalg (afsnit 26) i disse vilkår.

Husk!

Følgende yderligere vilkår er også gældende:

19. Ændringer af disse vilkår: Vi kan til enhver tid foretage ændringer i disse vilkår uden at give dig besked på forhånd. Det er dit ansvar at tjekke, læse, forstå og acceptere den seneste version af disse vilkår regelmæssigt, da enhver ændring af disse vilkår straks vil træde i kraft og være gældende for dig uden yderligere accept, bekræftelse eller handling fra din side.

20. Ændringer af vores platform: Vi kan til enhver tid opdatere eller ændre hele eller dele af vores platform uden at give dig besked på forhånd. Vi kan også blokere, indstille eller begrænse adgangen til hele eller dele af vores platform af forretningsmæssige eller driftsmæssige årsager.

21. Begivenheder, vi ikke kan kontrollere: Vi arbejder hårdt for at leve op til vores ansvar og kontrollere det, vi kan. Vi er ikke ansvarlig over for dig for nogen form for svigt eller forsinkelse i udførelsen af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, der måtte opstå som følge af begivenheder eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

22. Sådan kontakter du os: Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte vores supportteam via denne formular.

23. Sprog: Vi kan levere visse materialer til dig på et andet sprog, men al anden kommunikation og meddelelser i henhold til disse vilkår skal være på engelsk. Hvis vi leverer en oversættelse af disse vilkår, er det kun til din orientering, og den engelsksprogede version vil have forrang. Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar med hensyn til indholdet eller nøjagtigheden af oversatte versioner af disse vilkår.

24. Håndhævelse af vilkår: Hvis der er en del af disse vilkår, som enten du eller vi ikke er juridisk i stand til at håndhæve, vil denne del blive ignoreret, men alt andet vil fortsat blive håndhævet.

25. Fortolkning: Ord som "herunder", "såsom" og "for eksempel" er ikke begrænsende ord, og når noget er inden for vores skøn, mener vi efter vores skøn alene.

26. Vores kontraherende selskaber og lovvalg: Disse vilkår og enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dem, deres anvendelsesområde eller deres tilblivelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlægges og fortolkes i overensstemmelse med ret og værneting for det Trustpilot-selskab, som du indgår kontrakt med ifølge tabellen nedenfor.

Trustpilot-selskab og adresse

Lovvalg

Værneting

For forbrugere uden for USA, Canada eller Mexico vil det Trustpilot-selskab, de indgår kontrakt med, og det lovvalg og værneting, der gælder for deres kontrakt med Trustpilot, være:

Trustpilot A/S

Registreringsnummer: 30276582

Adresse: Trustpilot Limited, 5th Floor, The Minster Building, 21 Mincing Lane, London, Storbritannien, EC3R 7AG

England og Wales

Domstolene i England og Wales

For forbrugere i USA, Canada eller Mexico vil det Trustpilot-selskab, de indgår kontrakt med, og det lovvalg og værneting, der gælder for deres kontrakt med Trustpilot, være:

Trustpilot, Inc.

Registreringsnummer: Ikke relevant

Adresse: 50 West 23rd Street, Suite 1000, New York, NY 10001

New York, USA

Domstolene i New York, USA

Ovenstående tabel gælder ikke i det omfang, loven i dit bopælsland kræver anvendelse af en anden lov og/eller jurisdiktion, særligt forbrugerlove og -bestemmelser. Hvis du bruger platformen som forbruger, kan du være berettiget til at rejse krav mod Trustpilot ved domstolene i dit bopælsland. Dette afsnit 26 finder ellers anvendelse i det maksimale omfang, det er tilladt i dit bopælsland.

27. Operatøren af vores platform: Vores platform drives af Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. sal, 1112 København K, CVR-nr. 30 27 65 82 i alle lande uden for USA, Canada eller Mexico. Vores platform drives af Trustpilot Inc., 50 West 23rd Street, Suite 1000, New York, NY 10001 i USA, Canada eller Mexico.

Tilbage til toppen