Retningslinjer for varemærker

De følgende retningslinjer (herefter "Varemærkeretningslinjerne") skal gælde for Kundens brug af Trustpilots varemærker, logoer, grafik mv. (herefter "Trustpilot Designs") som beskrevet i Kundens aftale med Trustpilot eller i henhold til Trustpilot's forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Varemærkeretningslinjerne indeholder information til Kunden om, hvilke Trustpilot Designs Kunden må bruge, hvordan Trustpilot Designs skal vises og i hvilken sammenhæng.

Kunden er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende Varemærkeretningslinjer.

1. Trustpilot Designs

Trustpilot Designs tilhører Trustpilot og er beskyttet i henhold til gældende ophavsrets- og varemærkelovgivning samt anden lovgivning. Intet i disse Varemærkeretningslinjer skal forstås som en overdragelse af ejerskab afl Trustpilot Designs til Kunden. Kunden er alene tildelt en ikke-eksklusiv licens til at bruge Trustpilot Designs som anført i Varemærkeretningslinjerne og i Kundens aftale med Trustpilot, og kun så længe Kunden har en gyldig licens hertil.

Trustpilot Designs, som Kunden må bruge, er tilgængelige på http://b2b.trustpilot.com.

Kunden skal altid vise, stave og anføre Trustpilot Designs præcist, som de er vist på http://b2b.trustpilot.com, og Kunden må ikke skabe navne, der indeholder Trustpilot Designs.

2. Autoriseret brug af Trustpilot Designs

Kunden må kun bruge Trustpilot Designs i henhold til Kundens aftale med Trustpilot eller i henhold til Trustpilots forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Alle andre må kun bruge Trustpilot Designs eller andre Trustpilotvaremærker, inklusive Trustpilot-ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf som eller som en del af et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, hvis Trustpilots forudgående skriftlige samtykke er opnået eller hvis tilladt i henhold til gældende præceptiv lovgivning.

Medmindre andet er besluttet og meddelt til Kunden af Trustpilot, må Kunden kun bruge Trustpilot Designs som følger:

  • på Kundens hjemmeside,

  • og i Kundens salgsmateriale.

Enhver anden brug af Trustpilot Designs, inklusive men ikke begrænset til brug i TV-reklamer, er kun tilladt ved indhentelse af Trustpilots forudgående skriftlige samtykke eller hvis tilladt i henhold til Kundens aftale med Trustpilot.

3. Uautoriseret brug af Trustpilot Designs

Kunden må ikke bruge Trustpilot Designs på nogen anden måde end beskrevet i Kundens aftale med Trustpilot eller i henhold til anden skriftlig aftale med Trustpilot.

Kunden må ikke bruge eller registrere, helt eller delvist, Trustpilot Designs eller andre Trustpilotvaremærker, inklusive Trustpilot-ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer, heraf som - eller som en del af - et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, medmindre dette er tilladt i Varemærkeretningslinjerne eller i Kundens aftale med Trustpilot.

Kunden må ikke bruge variationer af Trustpilot Designs til noget som helst formål eller bruge Trustpilot Designs eller andre Trustpilot-ejede grafiske symboler, logoer eller ikoner på en nedsættende eller miskrediterende måde.

Kunden accepterer også ikke at bruge Trustpilot Designs eller andre Trustpilotvaremærker, inklusive Trustpilot-ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf på en måde, som kan indikere Trustpilots godkendelse, tilknytning, sponsering eller støtte af en tredjepartsprodukter eller -services.

Kunden må derudover heller ikke registrere identiske eller nærmest identiske Trustpilot Designs som domænenavne, inklusive som second level domænenavne eller som backend-domæner.

4. Forespørgsler vedrørende Varemærkerretningslinjerne

I tilfælde af forespørgsler eller spørgsmål til Varemærkeretningslinjerne kan Trustpilot kontaktes på følgende adresse:

Trustpilot A/SPilstræde 58, 5. sal.1112 København K, DanmarkCVR-no; 30276582Email: ipr@trustpilot.com.

5. Opdatering af Varemærkeretningslinjerne

Trustpilot kan til enhver tid foretage ændringer af Varemærkeretningslinjerne med fremtidig effekt. Trustpilot vil forudgående underrette Kunden om ændringer i Varemærkeretningslinjerne.

Tilbage til toppen