Vilkår og betingelser

(Version 6.0)

Disse vilkår og betingelser (“Aftalen”) indgås af Kunden (som defineret nedenfor) og Trustpilot A/S (“Trustpilot"). Kunden accepterer at få adgang til Trustpilot-virksomhedskontoen og bruge Trustpilots forretningsservices ("Trustpilottjenesten") i overensstemmelse med vilkårene heri.

“Kunde" betyder den enhed, der er angivet i en tilmeldingsformular eller ordreformular for at få adgang til Trustpilottjenesten, som gennem sit autoriserede personale, bruger eller på anden måde får adgang til Trustpilottjenesten i medfør af vilkårene i denne Aftale. Hvis Kunden ikke accepterer (eller ikke kan overholde) alle vilkårene i Aftalen, skal Kunden ikke få adgang til eller bruge Trustpilottjenesten.

Hvis du opretter en Konto (defineret nedenfor) og accepterer denne Aftale på vegne af en virksomhed, organisation eller anden juridisk enhed, erklærer og garanterer du, at du er bemyndiget til at gøre dette, og at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne Aftale, i hvilket tilfælde betegnelsen Kunde henviser til en sådan enhed, og dig som enkeltpersonen, der handler på vegne af Kunden. Aftalen omfatter (i) hver tilmeldingsformular eller ordreformular, Kunden modtager af Trustpilot, for at Kunden kan få adgang til Trustpilots services eller funktioner (hver især benævnt en "Tilmeldingsformular"), og (ii) alle driftsregler, politikker og retningslinjer (samlet benævnt "Retningslinjerne"), der henvises til heri eller som på anden måde kan offentliggøres af Trustpilot på dets websites (da nye Retningslinjer kan oprettes, og andre Retningslinjer kan ændres fra tid til anden), herunder uden begrænsning dem, der er angivet på dk.legal.trustpilot.com, der gælder for virksomheder og for alle, der får adgang til Trustpilots services.

Trustpilot kan ændre, tilføje eller slette vilkårene og betingelserne i denne Aftale, herunder Retningslinjerne eller enhver del heraf fra tid til anden efter eget skøn. Kunden vil modtage varsel via deres virksomhedskonto i tilfælde af væsentlige ændringer til Aftalen. Kunden accepterer udtrykkeligt at være bundet af vilkårene og betingelserne i denne Aftale som ændret. Kundens fortsatte brug af Trustpilots services nu eller efter offentliggørelse af enhver sådan meddelelse om eventuelle ændringer, vil indikere Kundens accept af sådanne ændringer.

1. Trustpilots services

1.1 Kontoen

Når Kunden tilmelder sig Trustpilottjenesten, vil Trustpilot stille en konto til rådighed for Kunden på Trustpilots website (en "Konto"). Via Kontoen kan Kunden se og tilgå de services og funktioner, der er en del af de services, Trustpilot stiller til rådighed for Kunden,som angivet i en Tilmeldingsformular. Trustpilot kan til enhver tid og uden varsel fjerne og ændre de services og funktioner, der stilles til rådighed for Kunden. Trustpilot kan tilbyde Kunden yderligere services, funktioner eller gratis prøveversioner af forskellige Trustpilot-services. Såfremt Kunden bruger de yderligere services og funktioner og/eller de gratis prøveversioner, vil en sådan brug være underlagt denne Aftale samt Retningslinjerne, og Kunden accepterer at overholde Aftalen og Retningslinjerne ved brug af disse services, funktioner og gratis prøveversioner.

1.2 Invitationsservices

1.2.1 Kontoen kan give Kunden mulighed for at bruge Trustpilots invitationer til at skrive serviceanmeldelser ("Serviceanmeldelsesinvitationer"), som angivet i Tilmeldingsformularen. Når Kunden aktiverer funktionen, bliver der sendt en invitation og, hvis angivet, en eller flere påmindelser til Kundens kunder ("Forbrugeren"), hvor Forbrugerne inviteres til at anmelde deres serviceoplevelser. Invitationen indeholder en tekst og et direkte link til en destinationsside med anmeldelsesformularen, hvor Forbrugeren kan skrive en anmeldelse af Kunden og samtidig automatisk blive registreret som bruger af Trustpilots community. Invitationen sendes af Trustpilot på Kundens vegne, og det er således en forudsætning for Serviceanmeldelsesinvitationer, at Kunden oplyser Trustpilot om de nødvendige kontaktoplysninger i overensstemmelse med afsnit 3.3, medmindre Kunden beslutter at bruge Business Generated Links, i hvilket tilfælde Kunden sender anmeldelsesinvitationer via deres egne systemer.

1.2.2 Kontoen kan give Kunden mulighed for at bruge Trustpilots invitationer til at skrive produktanmeldelser ("Produktanmeldelsesinvitationer"), som angivet i Tilmeldingsformularen. Når Kunden aktiverer funktionen, bliver der sendt en invitation og, hvis angivet, en eller flere påmindelser til Forbrugerne om at skrive en anmeldelse af deres oplevelse med de produkter, der sælges af Kunden. Invitationen indeholder en tekst og et direkte link til en destinationsside med anmeldelsesformularen, hvor Forbrugeren kan skrive en anmeldelse af Kundens produkt og samtidig automatisk blive registreret som bruger af Trustpilots community. Invitationen sendes af Trustpilot på Kundens vegne, og det er således en forudsætning for anvendelse af Produktanmeldelsesinvitationer, at Kunden oplyser Trustpilot om de nødvendige kontaktoplysninger i overensstemmelse med afsnit 3.3, medmindre Kunden beslutter at bruge Business Generated Links, i hvilket tilfælde Kunden sender anmeldelsesinvitationer via deres egne systemer.

1.3 Dataansvar

1.3.1 Begge parter accepterer at overholde deres forpligtelser i henhold til forordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Persondataforordningen) (”GDPR”) og enhver lovgivning og/eller bindende forordninger, der implementerer eller vedtages som følge af den ("Databeskyttelseskrav").

1.3.2 Kunden er dataansvarlig for Forbrugerens personoplysninger, som bliver gjort tilgængelige for Trustpilot i forbindelse med Invitationsservicerne. Når Kunden anvender Invitationsservicerne, behandler Trustpilot personoplysninger om Forbrugerne på vegne af Kunden og er således databehandler i henhold til Persondataforordningen. Dette betyder, at Trustpilot alene handler efter Kundens instruktioner vedrørende de fremsendte personoplysninger om Forbrugerne.

1.3.3 Databehandlingsaftalen, som kan findes her, regulerer databehandlingsaktiviteterne, der udføres i medfør af denne Aftale.

1.4 TrustBoxe

1.4.1 Kontoen kan give Kunden mulighed for at bruge en eller flere af Trustpilots TrustBoxe. TrustBoxe er widgets, som Kunden kan integrere på de domæner, der er omfattet af Tilmeldingsformularen. Trustpilot forbeholder sig retten til at ændre eventuelle TrustBoxe, der stilles til rådighed for Kunden, herunder at fjerne, ændre eller erstatte TrustBoxe til enhver tid uden forudgående skriftlig varsel. Det er alene Kundens ansvar at sikre, at TrustBoxe integreres og vedligeholdes korrekt på Kundens domæne(r).

1.4.2 Hvis Kunden implementerer TrustBoxe, accepterer Kunden, at Trustpilot anvender cookies til at indsamle statistik og data om TrustBoxenes ydeevne på Kundens domæne(r) på vegne af Kunden. Hvis det er påkrævet i henhold til gældende love, accepterer Kunden at gøre Forbrugerne opmærksommme i henhold til gældende love på brugen af cookies, der anvendes af Trustpilot på vegne af Kunden, og indhente passende samtykke fra Forbrugerne. Trustpilot vil desuden indsamle data og statistik om Trustpilottjenesten, herunder Serviceanmeldelsesinvitationer og Produktanmeldelsesinvitationer (samlet benævnt "Invitationsservices"), på vegne af Kunden. Trustpilot er bemyndiget til at indsamle generelle bruger- og brugsdata og rapportere den samlede svarrate og andre samlede målinger af Trustpilottjenestens ydeevne. Trustpilot kan anvende disse anonymiserede data og statistikker til at tilvejebringe analyser, rapporter, benchmarkingdata og oplysninger vedrørende Trustpilottjenesten for tredjeparter.

1.5 Non-Trustpilotapplikationer

1.5.1 Non-Trustpilotapplikationer kan enten være webbaserede applikationer eller offline softwareapplikationer, der forbinder til eller fungerer sammen med Trustpilottjenesten. Non-Trustpilotapplikationer omfatter applikationer, der er udviklet til eller af Kunden, applikationer, der findes i onlineregistre, app stores, kataloger og lignende markedspladser, eller tredjepartsapplikationer, der kan identificeres som Trustpilotapplikationer. Disse non-Trustpilotapplikationer kan gøres tilgængelige for Kunden af Trustpilot eller en tredjepart.

1.5.2 Kundens brug af non-Trustpilotapplikationer og enhver udveksling af data mellem Kunden og udbyderen af non-Trustpilotapplikationen er udelukkende en sag mellem Kunden og udbyderen af non-Trustpilotapplikationen. Kunden accepterer på samme vilkår som mellem Kunden og Trustpilot, at eventuelle oplysninger vedrørende Kundens brug af enhver sådan non-Trustpilotapplikation udelukkende sker på Kundens ansvar. Hvis Kunden installerer eller aktiverer non-Trustpilotapplikationer, der forbinder til Trustpilottjenesten, herunder Invitationsservicerne, accepterer Kunden, at Trustpilot også kan give udbyderen af non-Trustpilotapplikationen adgang til Kundens data på Kundens vegne, herunder Forbrugerdata og fortrolige oplysninger, som kræves for, at non-Trustpilotapplikationen kan forbinde og fungere sammen med Trustpilottjenesten.

1.5.3 Kunden kan være forpligtet til at acceptere separate vilkår for brugen af non-Trustpilotapplikationer, og sådanne vilkår vil gælde for forholdet mellem Kunden og udbyderen af non-Trustpilotapplikationen i forhold til brugen af non-Trustpilotapplikationen. Det er Kundens eneansvar at sikre, at sådanne vilkår yder passende beskyttelse af og adgang til Kundens data, herunder Forbrugerdata og fortrolige oplysninger.

1.5.4 Trustpilottjenesten kan også indeholde funktioner, der er beregnet til at forbinde eller fungere sammen med non-Trustpilotapplikationer. Hvis Kunden ønsker at aktivere sådanne funktioner, kan det kræve, at Trustpilot får adgang til Kundens konto/konti på non-Trustpilotapplikationen, og Kunden garanterer, at Trustpilot har lovlig tilladelse til at tilgå sådanne oplysninger på Kundens vegne. Hvis udbyderen af non-Trustpilotapplikationen ophører med at stille non-Trustpilotapplikationen til rådighed for Kunden, forbeholder Trustpilot sig retten til at ophøre med at levere disse funktioner til Kunden, uden at dette berettiger Kunden til refusion eller kompensation.

1.5.5 Udbydere af non-Trustpilotapplikationer er ikke underdatabehandlere eller underleverandører for Trustpilot, og Trustpilot er ikke ansvarlig for udbydere af non-Trustpilotapplikationers adfærd eller uagtsomhed, herunder men ikke begrænset til eventuel videregivelse, modifikation, korrumpering, tab eller sletning af Kundens data som følge af enhver adgang af en udbyder af non-Trustpilotapplikationer til Kundens data fra Trustpilottjenesten via en non-Trustpilotapplikation, som er brugt, aktiveret eller installeret af Kunden. For at undgå enhver tvivl er Trustpilot ikke ansvarlig for og påtager sig ikke et erstatningsansvar eller nogen forpligtelse i forhold til non-Trustpilotapplikationer, og Trustpilot indestår ikke for og giver ikke nogen garanti i forhold til eventuelle non-Trustpilotapplikationer, uanset om disse er betegnet som "certificeret" af Trustpilot eller har lignende klassificering.

1.6 Trustpilots API-løsninger

Hvis inkluderet i en Tilmeldingsformular eller Kontoen, kan Kunden få adgang til Trustpilots API-løsninger: Trustpilots Public API og Customer API (samlet benævnt "API-løsningerne"). Skulle Kunden anmode herom, vil Trustpilot sende en key til Kunden, som giver adgang til den ene eller begge API-løsninger. Trustpilot forbeholder sig retten til ikke at udstede en key til Kunden i tilfælde af mistanke om, at Kunden udviser adfærd, der overtræder Aftalen eller Retningslinjerne.

1.7 Trustpilot Labs

1.7.1 Kunden kan have adgang til Trustpilot Labs, som er et testmiljø ("Trustpilot Labs"), hvor Kunder kan teste prototyper og eksperimentelle funktioner, som Trustpilot fra tid til anden kan stille til rådighed ("Lab-funktioner"), samt give direkte feedback til de udviklere, der udviklede dem.

1.7.2 Kundens brug af Trustpilot Labs er dog ikke omfattet af Trustpilots support. Trustpilot garanterer ikke, at Lab-funktionerne nogensinde vil blive inkluderet i Trustpilottjenesten. Hvis Trustpilot beslutter sig for at gøre en eller flere Lab-funktioner tilgængelige som en del af Trustpilottjenesten, kan det være nødvendigt for Kunden at opgradere sit abonnement for at få adgang til sådanne funktioner. Som følge af Trustpilot Labs' beskaffenhed, herunder de tilgængelige Lab-funktioner, accepterer Kunden, at Trustpilot Labs og Lab-funktionerne kan ændres, opdateres, afbrydes, suspenderes eller ophøre til enhver tid uden erstatningsansvar for eller forudgående varsel fra Trustpilot. Lab-funktionerne bliver stillet til rådighed "som beset", og Trustpilot garanterer på ingen måde, at funktionerne vil være egnede til Kundens tiltænkte brug, eller at de vil være nøjagtige, pålidelige, rettidige, sikre, fejlfri eller uafbrudte, eller at eventuelle defekter vil blive rettet. Kunden påtager sig risikoen for sin brug af Trustpilot Labs, og Trustpilot påtager sig intet kontraktligt ansvar overhovedet for skadevoldende handling (herunder for uagtsomhed) eller på anden vis for eventuelle tab (hvad end de er direkte, indirekte eller følgetab), som Kunden eller en tredjepart måtte lide som følge af Kundens brug af Trustpilot Labs.

1.7.3 Hvis Kunden bruger Trustpilot Labs, accepterer Kunden, at Trustpilot må kontakte Kunden med spørgsmål omkring Kundens brug af Lab-funktionerne, og at Trustpilot må bruge Kundens feedback i henhold til afsnit 9.

1.8 Review Insights

Kontoen kan give Kunden mulighed for at få adgang til Trustpilots analyser baseret på Trustpilot-indhold som Kundens brugeranmeldelser ("Review Insights"). Kunden accepterer, at Review Insights leveres "som beset", og eventuelle oplysninger, der er indeholdt i Review Insights, er ikke forretningsrådgivning eller meninger fra Trustpilot. Kunden er eneansvarlig for eventuelle forretningsbeslutninger, som den træffer på baggrund af Review Insights.

1.9 Prøveversioner og yderligere services

Adgang til og brug af visse funktioner, som Trustpilot stiller til rådighed, kan kræve godkendelse af yderligere vilkår og betingelser. Hvis du bruger sådanne services, vil de yderligere vilkår og betingelser blive stillet til rådighed og blive en integreret del af denne Aftale. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de yderligere vilkår og betingelser og denne Aftale, skal de yderligere vilkår og betingelser have forrang i forbindelse med uoverensstemmelsen, som den gælder for de pågældende services.

2. Forbrugeradfærd på Trustpilottjenesten

Trustpilot er ikke ansvarlig og påtager sig intet erstatningsansvar for Forbrugernes og andre tredjeparters adfærd på Trustpilots websites eller for brugen af Trustpilottjenesten, herunder eventuelle anmeldelser og andet indhold, som Forbrugerne eller andre brugere offentliggør ("Brugerindhold"). Meninger udtrykt i Brugerindholdet repræsenterer ikke meninger tilhørende Trustpilot, dennes tilknyttede selskaber eller eventuelle direktions- og bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, kontrahenter eller aktionærer hos Trustpilot og dennes tilknyttede selskaber.

3. Kundens forpligtelser

3.1 Generelle forpligtelser

Kunden skal (i) overholde Aftalen, (ii) overholde de til enhver tid gældende Retningslinjer, (iii) kun anvende Trustpilottjenesten på de domæner, der er omfattet af Aftalen, som er angivet i Tilmeldingsformularen, og (iv) til enhver tid overholde alle gældende love og forordninger med hensyn til Kundens aktiviteter i henhold til denne Aftale. Kunden garanterer og erklærer, at Kunden ejer eller har en eksklusiv licens til at drive domænerne, der er angivet i Tilmeldingsformularen.

3.2 Password

Det password, som Kunden tildeles eller opretter til Trustpilottjenesten i forbindelse med Aftalen til brug for login, må alene anvendes af og til brug for Kunden. Loginoplysningerne til virksomhedskontoen må ikke deles med andre. Hvis Kunden har brug for at give flere personer adgang til Kundens virksomhedskonto, skal Kunden sørge for, at hver enkelt person har sit eget login. Kunden og enhver person med et personligt login til Kundens virksomhedskonto skal kunne træffes på et hvilket som helst tidspunkt via e-mail, eftersom Trustpilots system er afhængigt af, at løbende brugergodkendelse udføres via e-mail uden mulighed for, at Trustpilots medarbejdere kan omgå dette, af sikkerhedsmæssige årsager. Adgang til flere virksomhedslogins kan kræve, at Kunden licenserer ekstra moduler på Trustpilottjenesten.

3.3 Brug af Invitationsservicerne

3.3.1 Hvis Kunden aktiverer Serviceanmeldelsesinvitationer, skal Kunden sende de nødvendige data til Trustpilot, for at Trustpilot kan oprette og sende invitationer ud til Forbrugerne. Dataene skal sendes til Trustpilot ved brug af de tilgængelige grænseflader og skal indeholde navn, e-mailadresse og referencenummer. Kunden garanterer og erklærer, at Kunden er berettiget til at give Trustpilot tilladelse til at behandle disse data som nødvendigt (herunder at have indhentet Forbrugernes samtykke) for at levere Invitationsservicerne, og at Trustpilots brug af sådanne data for at levere Invitationsservicerne ikke overtræder eventuelle databeskyttelseslove, herunder men ikke begrænset til Databeskyttelseskravene.

3.3.2 Hvis Kunden aktiverer Produktanmeldelsesinvitationer, skal Kunden sende de nødvendige data til Trustpilot, for at Trustpilot kan oprette og sende invitationer ud til Forbrugere. Dataene skal sendes til Trustpilot ved brug af de tilgængelige grænseflader og skal indeholde navn, e-mailadresse, referencenummer og produktoplysninger, inkl. et link til produktet på Kundens website, et link til et billede af produktet, produktets SKU og en titel. Kunden erklærer og garanterer, at Kunden er berettiget til at give Trustpilot tilladelse til at behandle disse data, der er nødvendige for at levere Produktanmeldelsesinvitationer (herunder at have indhentet Forbrugernes samtykke), og at Trustpilots brug af sådanne data for at levere Produktanmeldelsesinvitationer ikke overtræder Databeskyttelseskravene.

3.3.3 Via Kontoen kan Kunden have adgang til invitationsskabeloner. Kunden anerkender, at disse skabeloner alene bliver stillet til rådighed, som de er og forefindes, og at det alene er Kundens ansvar at sikre, at enhver af disse invitationsskabeloner overholder al gældende lovgivning og forskriftsmæssige krav, hvis Kunden vælger at bruge nogen af skabelonerne.

3.3.4 Kunden anerkender og accepterer, at det alene er Kunden, og ikke Trustpilot, der bliver angivet som "afsender" af enhver og alle meddelelser, der sendes eller foranlediges til at blive sendt af Trustpilot til Forbrugerne via Invitationsservicen (hver især benævnt en "Invitationsmail"). Uden at begrænse enhver anden af Kundens forpligtelser i denne Aftale, accepterer Kunden at:

a) Oplyse et afsendernavn til Trustpilot, der præcist identificerer (ud fra personnavn eller virksomhedsnavn) den person eller virksomhed, der foranlediger Invitationsmailen, som afsenderen af en sådan Invitationsmail. Kunden er forpligtet til at underrette Trustpilot om eventuelle ændringer i afsendernavnet.

b) Oplyse Trustpilot om en gyldig, funktionsdygtig returmailadresse, der (I) rutinemæssigt overvåges af Kundens medarbejdere, (II) forbliver funktionsdygtig i hele Aftalens løbetid, og (III) forbliver funktionsdygtig så længe som påkrævet i henhold til alle gældende love og forordninger.

c) Såfremt dette er påkrævet i henhold til gældende love og forordninger, sikre, at alle Invitationsmails indeholder et afmeldelseslink og en tilhørende tekst, der overholder alle gældende lovkrav, således at det er muligt for modtagere at anmode om ikke fremover at modtage kommercielle e-mailmeddelelser fra Kunden og at imødekomme sådanne anmodninger i henhold til alle gældende love og forordninger.

d) Angive en præcis beskrivelse af Invitationsmailens emne i emnefeltet for Invitationsmailen, således at emnefeltet ikke kan formodes at vildlede en modtager, der efter omstændighederne handler fornuftigt.

3.3.5 Invitationsmailen skal indeholde Kundens gyldige, fysiske postadresse samt en klar og tydelig angivelse af, at Invitationsmailen er en reklame eller anmodning, hvis dette er tilfældet.

4. Uafhængighed

Aftalen skal ikke anses for eller på nogen måde tolkes som Trustpilots godkendelse, påtegning eller anbefaling af Kunden, Kundens produkter eller Kundens services. Kunden må under ingen omstændigheder markedsføre sig selv eller på anden måde komme med offentlige tilkendegivelser, der er i strid med ovenstående.

5. Opsigelse og ophævelse

5.1 Trustpilot kan uden forudgående varsel til enhver tid og af en hvilken som helst årsag ophæve eller opsige Kundens adgang til Kontoen eller brug af Trustpilottjenesten eller en del deraf eller opsige Aftalen. Trustpilot vil informere Kunden om en sådan opsigelse eller ophævelse.

5.2 Konsekvenser af opsigelsen af Trustpilots services eller Aftalen

5.2.1 Ved opsigelse af Aftalen fritages parterne for enhver forpligtelse i henhold til Aftalen (med forbehold for afsnit 13).

5.2.2 Ved Aftalens opsigelse, uanset årsagen hertil, skal Kunden ophøre med al brug af Trustpilottjenesten fra opsigelsesdatoen.

5.2.3 Kunden skal ophøre med al brug af Trustpilot-designs, TrustScore, TrustBoxe og anmeldelser og omgående fjerne dem fra Kundens domæne(r) efter udløb eller opsigelse af gældende Trustpilot-services.

5.2.4 Opsigelse af Aftalen, uanset årsagen hertil, har ingen påvirkning på anmeldelser, der er offentliggjort på Trustpilots websites og andre tredjepartsnetværk, selv hvis sådanne anmeldelser er offentliggjort som følge af Kundens brug af Invitationsservicerne, og sådanne anmeldelser forbliver på Trustpilots websites eller andre tredjepartsnetværk, indtil de fjernes af den Forbruger, som har skrevet anmeldelsen, eller af Trustpilot.

5.2.5 Kundens uautoriserede brug af Trustpilottjenesten kan forbydes ved fogedforbud uden noget krav om sikkerhedsstillelse.

6. Skadesløsholdelse

Kunden skal skadesløsholde og forsvare Trustpilot og dennes tilknyttede selskaber samt dennes og deres respektive direktions- og bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere og agenter (samlet benævnt "Skadesløsholdte") mod eventuelt erstatningsansvar, tab, skadeserstatninger, bøder, domme, kendelser, forlig, omkostninger og udlæg (samlet benævnt "Tab"), som enhver Skadesløsholdt har pådraget sig eller bliver mødt med som følge af ethvert tredjepartskrav, påstand, handling, søgsmål eller retstvist (herunder enhver efterforskning eller andre krav, påstand, handling, søgsmål eller retstvist fra enhver statslig myndighed) ("Tredjepartskrav"), der hidrører fra eller er relateret til enhver påstand om, at (a) brugen af eventuelt indhold leveret af Kunden (i) krænker immaterielle rettigheder tilhørende tredjemand, og/eller (ii) overtræder gældende lovgivning og/eller Retningslinjerne, (b) Kundens brug af Trustpilottjenesten overtræder Retningslinjerne eller gældende lovgivning, (c) Trustpilots brug af Brugerdata i henhold til denne Aftale er i strid med eventuelle databeskyttelseslove, herunder Databeskyttelseskravene eller Kundens kontraktuelle forpligtelse; (d) enhver e-mailbesked, der er sendt eller foranlediget at blive sendt af Trustpilot på Kundens vegne, overtræder gældende lov, regel eller forordning, eller (e) Kunden overtræder eller har overtrådt eventuelle garantier eller erklæringer givet af Kunden i henhold til denne Aftale. Kunden må ikke indgive noget erstatningskrav mod de Skadesløsholdte som følge af eller i forbindelse med ethvert Brugerindhold, herunder uden begrænsning enhver påstand om, at Brugerindholdet er injurierende, stødende eller på anden måde skadeligt. Kunden skal skadesløsholde og forsvare de Skadesløsholdte mod alle Tab, som enhver Skadesløsholdt har pådraget sig eller bliver mødt med som følge af ethvert sådant erstatningskrav, uanset om et sådant krav bliver indgivet af Kunden, Kundens tilknyttede selskaber eller enhver af Kundens direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, kontrahenter, agenter, aktionærer eller eventuel tredjepart.

7. Ansvarsbegrænsning og -fraskrivelse

7.1 Brugen af Trustpilottjenesten sker alene på Kundens eget ansvar. Trustpilottjenesten leveres som den er og forefindes og kan ændres, opdateres, afbrydes, suspenderes eller ophøre til enhver tid uden varsel og ansvar. Trustpilot påtager sig intet erstatningsansvar for Trustpilottjenestens generelle tilgængelighed eller anvendelighed, eventuelle data vedrørende Kundens brug af non-Trustpilotapplikationer eller eventuelle forretningsbeslutninger eller resultatet af sådanne beslutninger, der træffes af Kunden på baggrund af Review Insights.

7.2 Kundens eneste og eksklusive rettighed og retsmiddel i tilfælde af utilfredshed med Trustpilottjenesten, relaterede services eller funktioner eller eventuel anden klage skal være din opsigelse og ophør af adgang til eller brug af tjenesten.

7.3 Alle garantier, erklæringer, betingelser og alle andre vilkår af enhver art, der på enhver måde er implicitte ved statut eller sædvaneret, er, i det videst mulige omfang tilladt ved gældende lov, ikke indeholdt i denne Aftale.

7.4 Med forbehold for afsnit 7.6 er Trustpilot under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for nogen af de følgende typer af tab eller skader, der opstår under eller i forbindelse med denne Aftale (uanset om de opstår som følge af aftalebrud, forvanskning (uanset om denne er skadevoldende eller lovbestemt), skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed), brud på lovbestemte forpligtelser eller andet): (i) tab af fortjeneste, kontrakter, rene økonomiske tab, forretning, forretningsmuligheder, tab eller forvanskning af data eller oplysninger eller gendannelse af data eller oplysninger, udtømning af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af svigt i tredjeparts telekommunikationsnetværk og/eller internettet, spildte udgifter, forventede besparelser eller forventet omsætning (uanset om disse er direkte, specielle, indirekte eller følgetab), (ii) ethvert tab eller skade i forbindelse med erstatningsansvar over for tredjeparter (uanset om disse er direkte, specielle, indirekte eller følgetab), eller (iii) ethvert specielt, indirekte tab eller følgetab eller enhver form for skade, selv hvis Trustpilot havde kendskab til muligheden for, at Kunden kunne pådrage sig et sådant tab eller en sådan skade.

7.5 Med forbehold for afsnit 7.6 er Trustpilot ikke ansvarlig for Kundens brug af Trustpilottjenesten, herunder uden begrænsning erstatningsansvar for aftalebrud, forvanskning (uanset om denne er skadevoldende eller lovbestemt), skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt ansvar, restitution eller på anden måde som følge af eller i forbindelse med Aftalen, Trustpilottjenesten eller ethvert af de websites, der drives af Trustpilot.

7.6 Intet i Aftalen udelukker eller begrænser parternes erstatningsansvar over for hinanden for anliggender, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning eller for død eller personlig fysisk skade, der opstår som følge af uagtsomhed, svig eller svigagtige vildledende oplysninger.

8. Overdragelse

8.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage elleroverføre sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til en eventuel tredjepart uden Trustpilots forudgående skriftlige samtykke. Enhver ændring af Kundens direkte eller indirekte ejerskab (hvad enten dette skyldes salg af styrende aktieposter eller andet) vil anses for Kundens overdragelse af Aftalen, som forudsætter Trustpilots forudgående skriftlige godkendelse.

8.2 Trustpilot er berettiget til at overdrage og/eller overføre enhver af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til en eventuel tredjepart.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Kunden må kun bruge Trustpilots logoer, grafik og varemærker ("Trustpilot-designs"), TrustScore og anmeldelser i det omfang, det udtrykkeligt er angivet i Tilmeldingsformularen. Kunden må kun bruge de Trustpilot-designs, der er tilgængelige via Kontoen. Kunden kan finde oplysninger i Retningslinjerne om, hvilke Trustpilot-designs Kunden må bruge, hvordan de forskellige Trustpilot-designs skal vises, og i hvilke sammenhænge de må bruges.

9.2 Trustpilottjenesten, eventuelt indhold på Trustpilottjenesten og al underliggende teknologi (herunder alle immaterielle rettigheder indeholdt heri), er og forbliver udelukkende Trustpilots eksklusive ejendom og vil blive beskyttet i overensstemmelse med gældende love om ophavsret og anden lovgivning. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, tildeles der ingen rettighed, adkomst eller licens til Kunden, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt patent, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til Trustpilottjenesten, eventuelt indhold på Trustpilottjenesten og alle underliggende teknologier såvel eksisterende som fremtidige. Kunden må ikke foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden, objektkoden eller eventuelle forretningshemmeligheder relateret til Trustpilottjenesten eller eventuel underliggende teknologi.

9.3 Hvis Kunden kommer med feedback, idéer, forslag eller kommentarer til eller vedrørende Trustpilots websites, Trustpilottjenesten, Lab-funktionerne eller andre services, der tilbydes af Trustpilot ("Feedback"), tildeler Kunden hermed Trustpilot en evig, uigenkaldelig, overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at anvende en sådan Feedback til alle formål.

9.4 Import af produktanmeldelser

9.4.1 Kunden kan have mulighed for at importere produktanmeldelser, der er indsamlet af Kunden eller en tredjepart, der handler på Kundens vegne, til Trustpilottjenesten. Hvis Kunden importerer produktanmeldelser, accepterer Kunden, at Kunden skal importere alle produktanmeldelser og ikke må foretage en partisk udvælgelse af de produktanmeldelser, der skal importeres til Trustpilottjenesten.

9.4.2 Som mellem Trustpilot og Kunden ejer Kunden de importerede produktanmeldelser og tildeler Trustpilot en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, genkaldelig licens til at opbevare og vise disse importerede produktanmeldelser i TrustBoxe og på Kundens domæne. Kunden garanterer og erklærer: (i) at Kunden er ejeren af disse produktanmeldelser, (ii) at Kunden har alle nødvendige rettigheder og tilladelser fra tredjeparter til at importere disse anmeldelser til Trustpilottjenesten, (iii) at Kunden er berettiget til at tillade, at Trustpilot behandler disse importerede produktanmeldelser, som det måtte være påkrævet (inklusive at have indhentet alle nødvendige tilladelser fra Forbrugerne og eventuelle tredjeparter, som måtte have hjulpet med indsamlingen af disse anmeldelser), og (iv) at Trustpilots brug af disse anmeldelser i henhold til dette afsnit ikke er i strid med Databeskyttelseskravene, eventuelle immaterielle rettigheder eller andre love og forordninger.

9.4.3 Trustpilot forbeholder sig ret til til enhver tid og af enhver årsag at afvise Kundens import af produktanmeldelser og kan til enhver tid suspendere eller afbryde Kundens mulighed for at importere produktanmeldelser.

9.5 Kunden accepterer, at Trustpilot kan bruge Kundens navn og logo på Trustpilots websites og som en del af en generel liste over Trustpilots kunder.

10. Fortrolighed

10.1 Parterne må ikke videregive indholdet af Aftalen til eventuelle tredjeparter og skal holde denne Aftales vilkår fortrolige (herunder en eventuel Tilmeldingsformular) og andre oplysninger, som parterne har udvekslet eller kan udveksle i fremtiden angående deres forretning eller samarbejdsforhold under eller i forbindelse med denne Aftale. Oplysninger, der stammer fra eller vedrører en af parterne, kan kræves hemmeligholdt på grund af arten af indholdet.

10.2 Fortrolighedsforpligtelsen omfatter ikke oplysninger, som allerede er offentliggjort eller offentlig kendt, medmindre offentliggørelsen skyldes et brud på Aftalens fortrolighedsforpligtelser. Videregivelse af fortrolige oplysninger er ikke forbudt, hvis en sådan videregivelse: (a) sker som svar på en gyldig retskendelse eller anmodning fra en domstol eller statslig instans, eller for at parten kan samarbejde med myndigheder, domstole eller statslige instanser, (b) bliver anmodet fremlagt på fortrolig vis til en parts advokater, rådgivere og potentielle opkøbere eller finansieringskilder i forbindelse med en due diligence-anmodning, eller (c) på anden måde kræves ved lov.

10.3 Uanset ovenstående fortrolighedsforpligtelse er parterne berettiget til at videregive eksistensen af Aftalen til tredjeparter, herunder dens opsigelse.

11. Individualitet og forrang

11.1 Såfremt ethvert afsnit (eller del af et afsnit) i Aftalen helt eller delvist kendes ugyldigt, lovstridigt eller uden retskraft, har dette ingen effekt på resten af afsnittet (om noget) eller på Aftalen som helhed.

11.2 Hvis der er eventuelle uoverensstemmelser, tvister, forskelle eller lignende mellem Aftalen, Retningslinjerne og Tilmeldingsformularen, skal dokumenterne have forrang i den følgende rækkefølge af forrang (højeste niveau af forrang først, laveste til sidst): (i) Retningslinjerne, (ii) Tilmeldingsformularen, (iii) Aftalen.

12. Fuldstændig aftale og afvigelse

12.1 Aftalen udgør hele aftalen mellem Kunden og Trustpilot i henhold til dens genstand. Den erstatter og ophæver alle tidligere aftaler, ordninger, sikkerhedsstillelse, underordnede aftaler, erklæringer, forsikringer, indeståelser og forståelser af enhver art indgået af eller på vegne af parterne i relation til dette, hvad enten disse er givet mundtligt eller skriftligt.

12.2 Ingen afvigelse fra denne Aftale er gældende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af parterne (eller deres bemyndigede repræsentanter).

13. Fortsat gyldighed

Følgende afsnit består efter opsigelse af denne Aftale: afsnit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og eventuelle andre afsnit, der ifølge deres natur er beregnet til at bestå efter udløb eller opsigelse af Aftalen.

14. Gældende lov og værneting

Aftalen og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen eller dens genstand eller dannelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold), er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Hver part accepterer uigenkaldeligt, at Københavns Byret som første instans har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen eller dens genstand eller dannelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold).

15. Meddelelser og kontakt

15.1 Meddelelser, der kræves i henhold til denne Aftale, skal gives skriftligt og kan sendes via e-mail, afleveres med bud, sendes forudbetalt med A-post eller som anbefalet brev til den anden part på dennes adresse, som angivet i denne Aftale eller Tilmeldingsformularen.

15.2 En meddelelse, der afleveres personligt, skal anses for modtaget, når den er afleveret (eller hvis aflevering sker uden for åbningstid, kl. 9 om morgenen på den førstkommende hverdag efter afleveringen). En korrekt adresseret meddelelse, der sendes med forudbetalt A-post eller som anbefalet brev, anses for modtaget på det tidspunkt, hvor den ville have været leveret ifølge normal postgang. En meddelelse sendt via e-mail anses for modtaget kl. 9 om morgenen den førstkommende hverdag efter leveringen.

15.3 Kunden kan sende meddelelser til Trustpilot via e-mail til support@trustpilot.com eller til følgende postadresse:

Trustpilot A/S
Att.: Support
Pilestræde 58, 5. sal
DK-1112 København, Danmark

Tilbage til toppen