RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TRUSTPILOTS VAREMÆRKER, LOGOER OG GRAFIK

(Februar 2013)

De følgende retningslinjer (herefter "Varemærkeretningslinjerne") skal gælde for Kundens brug af Trustpilots varemærker, logoer, grafik mv. (herefter "Trustpilot Designs") som beskrevet i Kundens aftale med Trustpilot eller i henhold til Trustpilot's forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Varemærkeretningslinjerne indeholder information til Kunden om, hvilke Trustpilot Designs Kunden må bruge, hvordan Trustpilot Designs skal vises og i hvilken sammenhæng.

Kunden er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende Varemærkeretningslinjer.

1.  Trustpilot Designs

Trustpilot Designs tilhører Trustpilot og er beskyttet i henhold til gældende ophavsrets- og varemærkelovgivning samt anden lovgivning. Intet i disse Varemærkeretningslinjer skal forstås som en overdragelse af ejerskab afl Trustpilot Designs til Kunden. Kunden er alene tildelt en ikke-eksklusiv licens til at bruge Trustpilot Designs som anført i Varemærkeretningslinjerne og i Kundens aftale med Trustpilot, og kun så længe Kunden har en gyldig licens hertil. Trustpilot Designs, som Kunden må bruge, er tilgængelige på http://b2b.trustpilot.com. Kunden skal altid vise, stave og anføre Trustpilot Designs præcist, som de er vist på http://b2b.trustpilot.com, og Kunden må ikke skabe navne, der indeholder Trustpilot Designs.

2.  Autoriseret brug af Trustpilot Designs

Kunden må kun bruge Trustpilot Designs i henhold til Kundens aftale med Trustpilot eller i henhold til Trustpilots forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Alle andre må kun bruge Trustpilot Designs eller andre Trustpilotvaremærker, inklusive Trustpilot-ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf som eller som en del af et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, hvis Trustpilots forudgående skriftlige samtykke er opnået eller hvis tilladt i henhold til gældende præceptiv lovgivning.

Medmindre andet er besluttet og meddelt til Kunden af Trustpilot, må Kunden kun bruge Trustpilot Designs som følger:

Enhver anden brug af Trustpilot Designs, inklusive men ikke begrænset til brug i TV-reklamer, er kun tilladt ved indhentelse af Trustpilots forudgående skriftlige samtykke eller hvis tilladt i henhold til Kundens aftale med Trustpilot.

3.  Uautoriseret brug af Trustpilot Designs

Kunden må ikke bruge Trustpilot Designs på nogen anden måde end beskrevet i Kundens aftale med Trustpilot eller i henhold til anden skriftlig aftale med Trustpilot.

Kunden må ikke bruge eller registrere, helt eller delvist, Trustpilot Designs eller andre Trustpilotvaremærker, inklusive Trustpilot-ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer, heraf som - eller som en del af - et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, medmindre dette er tilladt i Varemærkeretningslinjerne eller i Kundens aftale med Trustpilot.

Kunden må ikke bruge variationer af Trustpilot Designs til noget som helst formål eller bruge Trustpilot Designs eller andre Trustpilot-ejede grafiske symboler, logoer eller ikoner på en nedsættende eller miskrediterende måde.

Kunden accepterer også ikke at bruge Trustpilot Designs eller andre Trustpilotvaremærker, inklusive Trustpilot-ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf på en måde, som kan indikere Trustpilots godkendelse, tilknytning, sponsering eller støtte af en tredjepartsprodukter eller -services.

Kunden må derudover heller ikke registrere identiske eller nærmest identiske Trustpilot Designs som domænenavne, inklusive som second level domænenavne eller som backend-domæner.

4.  Forespørgsler vedrørende Varemærkerretningslinjerne

I tilfælde af forespørgsler eller spørgsmål til Varemærkeretningslinjerne kan Trustpilot kontaktes på følgende adresse: Trustpilot A/S, Pilstræde 58, 5. sal, 1112 København K, Danmark, CVR-no; 30276582, Email: support@trustpilot.com.

5.  Opdatering af Varemærkeretningslinjerne

Trustpilot kan til enhver tid foretage ændringer af Varemærkeretningslinjerne med fremtidig effekt. Trustpilot vil forudgående underrette Kunden om ændringer i Varemærkeretningslinjerne.