Trustpilot

                                                                                                   Vilkår og betingelser for Free Accounts 

                                                                                                                 (Version 5.1, Juni 2018)

Disse vilkår og betingelser ("Aftalen") indgås af det selskab, der er angivet i tilmeldingsformularen ("Kunde") og Trustpilot A/S ("Trustpilot"). Kunden tilmelder sig brug af de grundlæggende tjenester, som angivet på tilmeldingssiden ("Trustpilottjenesten"), herunder hvor kunden tildeles en gratis prøveversion af Trustpilottjenesten ("Free Trial)"). Ved brug af Free Trial henvises der til afsnit 1.5 nedenfor samt bilag A.

Aftalen omfatter (i) tilmeldingsformularen eller ordreformularen (hvis relevant), som indeholder oplysninger om Trustpilottjenesten ("Tilmeldingsformular"), (ii) bilag A (hvis relevant) og (iii) alle driftsregler, politikker og retningslinjer (samlet "Retningslinjer(ne)"), der henvises til heri, eller som på anden vis kan offentliggøres af Trustpilot på Trustpilots websites (da nye Retningslinjer oprettes, og andre Retningslinjer ændres fra tid til anden), herunder uden begrænsning:

1  Trustpilottjenesten

1.1  Free Account

Når kunden tilmelder sig Trustpilottjenesten, vil Trustpilot stille en konto til rådighed for Kunden på Trustpilots website (en "Free Account"). Via sin Free Account vil Kunden kunne se og få adgang til nogle af de tjenester og funktioner, der er en del af Trustpilottjenesten. Trustpilot kan til enhver tid og uden varsel fjerne og ændre de tjenester og funktioner, der stilles til rådighed for Kunden. Trustpilot kan tilbyde Kunden yderligere tjenester, funktioner eller gratis prøveversioner af forskellige Trustpilottjenester i tillæg til, hvad der er beskrevet i denne Aftale og på Kundens Free Account. Såfremt Kunden bruger de yderligere tjenester og funktioner og/eller de gratis prøveversioner, vil en sådan brug være underlagt denne Aftale samt Retningslinjerne, og Kunden accepterer at overholde Aftalen og Retningslinjerne ved brug af disse tjenester, funktioner og gratis prøveversioner.

For at undgå enhver tvivl forbeholder Trustpilot sig retten til at ændre navnet på den gratis brug af Trustpilottjenesten, der i øjeblikket hedder "Free Account". En sådan ændring af navnet vil ikke påvirke gyldigheden af denne Aftale, herunder eventuelle rettigheder eller forpligtelser, som Kunden eller Trustpilot har i henhold til denne aftale.  

1.2  Invitationstjeneste

1.2.1  En Free Account kan give Kunden mulighed for at sende et begrænset antal anmeldelsesinvitationsmails til sine kunder ("Forbruger(e)") via Trustpilots sælgeranmeldelsesinvitationstjeneste ("Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten") og invitere Forbrugere til at skrive anmeldelser af deres Serviceoplevelser (som defineret i Trustpilots Brugerretningslinjer, der findes på dk.legal.trustpilot.com/user-guidelines). Hvis det er omfattet af den pågældende Free Account, kan Kunden også have adgang til Trustpilots produktanmeldelsesinvitationstjeneste ("Produktanmeldelsesinvitationstjenesten"), som sender en invitation til Forbrugere om at skrive anmeldelser af deres oplevelser med de produkter, som Kunden har solgt (samlet defineres Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten og Produktanmeldelsesinvitationstjenesten som "Anmeldelsesinvitationstjenesten"). 

1.3  TrustBoxes

1.3.1  Trustpilot kan stille en eller flere af Trustpilots TrustBoxe til rådighed for Kunden via Kundens Free Account. Hvis TrustBoxe stilles til rådighed for Kunden via dennes Free Account, kan Kunden implementere TrustBoxe på det domæne/de domæner, der er omfattet af Tilmeldingsformularen eller ordreformularen. Trustpilot forbeholder sig retten til at ændre eventuelle TrustBoxes, der stilles til rådighed for Kunden, herunder at fjerne, ændre eller erstatte TrustBoxes, til enhver tid uden forudgående skriftlig varsel. Hvis Kunden implementerer TrustBoxes, accepterer Kunden, at Trustpilot anvender cookies til at indsamle statistik og data om TrustBoxenes ydeevne på Kundens domæne(r) på vegne af Kunden. Hvis det er påkrævet iht. gældende love, accepterer Kunden at give Forbrugerne påkrævede meddelelser i henhold til gældende love om cookies, der anvendes af Trustpilot på vegne af Kunden, og indhente passende samtykke fra Forbrugerne. Desuden vil Trustpilot indsamle data og statistikker relateret til Trustpilottjenesten, herunder Anmeldelsesinvitationstjenesten. Trustpilot er bemyndiget til at indsamle generelle brugerdata og rapportere om den samlede responsrate og andre samlede data om Trustpilottjenestens ydeevne. Trustpilot kan anvende disse data og statistikker til at tilvejebringe analyser, rapporter, benchmarkingdata og oplysninger vedrørende Trustpilottjenesten for tredjeparter.

1.3.2  Hvis Kunden vælger at bruge nogen af Trustpilots TrustBoxes, er det udelukkende Kundens ansvar at sikre, at TrustBoxene implementeres korrekt på Kundens domæne(r). Da Trustpilot ikke garanterer og indestår for tilgængeligheden af TrustBoxes, og da TrustBoxes til enhver tid kan suspenderes, skal Kunden sikre, at de af Kundens domæner og miljøer, der integrerer eller implementerer TrustBoxes, ikke på nogen måde vil blive påvirket i tilfælde af, at TrustBoxes ikke er tilgængelige, er ophørt eller ikke reagerer på Kundens anmodninger. Ydermere er Kunden opmærksom på og accepterer, at der kan forekomme en top placeholder på Kundens domæne, hvor en Trustbox oprindeligt var placeret, hvis en TrustBox, der er implementeret på Kundens domæne, ikke længere er tilgængelig, ikke reagerer på Kundens anmodninger eller helt ophører. Kunden accepterer, at Kunden har eneansvaret for eventuelle defekter på Kundens domæner forårsaget af eller opstået som følge af brugen af TrustBoxes, uanset om sådanne TrustBoxes er implementeret korrekt eller ukorrekt.

1.4  Non-Trustpilotapplikationer

Non-Trustpilotapplikationer kan enten være webbaserede applikationer eller offline-softwareapplikationer, der forbinder til eller fungerer sammen med Trustpilottjenesten. Non-Trustpilotapplikationer, omfatter applikationer, der er udviklet til eller af Kunden, applikationer, der findes i onlineregistre, app stores, kataloger og lignende markedspladser, eller tredjepartsapplikationer, der identificeres som Trustpilotapplikationer. Disse non-Trustpilotapplikationer kan gøres tilgængelige for Kunden af Trustpilot eller en tredjepart. Kundens brug af non-Trustpilotapplikationer, og enhver udveksling af data mellem Kunden og udbyderen af non-Trustpilotapplikationen, er udelukkende en sag mellem Kunden og udbyderen af non-Trustpilotapplikationen. Kunden accepterer som mellem Kunden og Trustpilot, at oplysninger vedrørende Kundens brug af enhver sådan non-Trustpilotapplikation udelukkende sker på Kundens ansvar. Hvis Kunden installerer eller aktiverer non-Trustpilotapplikationer, der forbinder til Trustpilottjenesten, herunder Anmeldelsesinvitationstjenesten, accepterer Kunden, at Trustpilot også kan give udbyderen af non-Trustpilotapplikationer lov til at få adgang til Kundens data, herunder Forbrugerdata og Fortrolige Oplysninger som krævet for, at non-Trustpilotapplikationen kan forbinde og fungere sammen med Trustpilottjenesten. Kunden kan være forpligtet til at acceptere separate vilkår for brugen af non-Trustpilotapplikationer, og sådanne vilkår vil gælde for forholdet mellem Kunden og udbyderen af non-Trustpilotapplikationen i forhold til brugen af non-Trustpilotapplikationen. Det er Kundens eneansvar at sikre, at sådanne vilkår yder passende beskyttelse af og adgang til Kundens data, herunder Forbrugerdata og Fortrolige Oplysninger. Trustpilottjenesten kan også indeholde funktioner, der er beregnet til at forbinde eller fungere sammen med non-Trustpilotapplikationer. Hvis Kunden ønsker at aktivere sådanne funktioner, kan det være nødvendigt for Kunden at give Trustpilot adgang til Kundens konto/konti på non-Trustpilotapplikationerne, og Kunden garanterer, at Trustpilot er lovligt berettiget til at få adgang til sådanne oplysninger på Kundens vegne. Hvis udbyderen af non-Trustpilotapplikationen ophører med at stille non-Trustpilotapplikationen til rådighed for Kunden, forbeholder Trustpilot sig retten til at ophøre med at levere disse funktioner til Kunden, uden at dette berettiger Kunden til refusion eller kompensation. Udbydere af non-Trustpilotapplikationer er ikke underdatabehandlere eller underleverandører for Trustpilot, og Trustpilot er ikke ansvarlig for udbydere af non-Trustpilotapplikationers adfærd eller uagtsomhed, herunder men ikke begrænset til enhver videregivelse, modifikation, korrumpering, tab eller sletning af Kundens data som følge af enhver adgang af en udbyder af non-Trustpilotapplikationer til Kundens data fra Trustpilottjenesten via en non-Trustpilotapplikation, som er brugt, aktiveret eller installeret af Kunden. For at undgå enhver tvivl er Trustpilot ikke ansvarlig for og påtager sig ikke et erstatningsansvar eller nogen forpligtelse i forhold til non-Trustpilotapplikationer, og Trustpilot indestår ikke for og giver ikke nogen garanti i forhold til eventuelle non-Trustpilotapplikationer, uanset om disse er udpeget af Trustpilot som "certificeret" eller har lignende klassificering.

1.5  Free Trial

Kunden kan tilbydes mulighed for at tilmelde sig en Free Trial, som vil give Kunden gratis adgang til yderligere Trustpilottjenester i en midlertidig periode. Længden af Free Trial er beskrevet i Tilmeldingsformularen ("Free Trial-perioden"). Free Trial starter på den dato, hvor Kunden tilmelder sig eller som ellers anført i Tilmeldingsformularen og fortsætter i Free Trial-perioden, medmindre den afsluttes tidligere, se afsnit 6 i denne Aftale. Free Trial er yderligere beskrevet i bilag A til denne Aftale. Ved udløbet af Free Trial vil Kunden ikke længere have fuld adgang til Trustpilottjenesten. Kunden vil dog stadig have adgang til sin Free Account, medmindre Trustpilot beslutter at ophæve Aftalen i henhold til afsnit 6.2. Trustpilot forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at nægte en Kunde at tilmelde sig Free Trial.

1.6  Trustpilot Labs

Kunden kan have adgang til Trustpilot Labs, som er et testmiljø ("Trustpilot Labs"), hvor Kunden kan teste prototyper og eksperimentelle funktioner, som Trustpilot fra tid til anden kan stille til rådighed ("Lab-funktioner"), samt give direkte feedback til de udviklere, der udviklede dem. Kundens brug af Trustpilot Labs er dog ikke omfattet af Trustpilots support. Trustpilot garanterer ikke, at Lab-funktionerne nogensinde vil blive inkluderet i Trustpilottjenesten. Hvis Trustpilot beslutter sig for at gøre en eller flere Lab-funktioner tilgængelige som en del af Trustpilottjenesten, kan det være nødvendigt, at Kunden opgraderer sit abonnement for at få adgang til sådanne funktioner. Som følge af Trustpilot Labs' beskaffenhed, herunder de tilgængelige Lab-funktioner, accepterer Kunden, at Trustpilot Labs og Lab-funktionerne kan ændres, opdateres, afbrydes, suspenderes eller ophøre til enhver tid uden erstatningsansvar for eller forudgående varsel fra Trustpilot. Lab-funktionerne bliver stillet til rådighed, som de er og forefindes, og Trustpilot garanterer på ingen måde, at funktionerne vil være egnede til Kundens tiltænkte brug, eller at de vil være nøjagtige, pålidelige, rettidige, sikre, fejlfri eller uafbrudte, eller at eventuelle defekter vil blive rettet. Kunden påtager sig risikoen for sin brug af Trustpilot Labs, og Trustpilot påtager sig intet kontraktligt ansvar overhovedet for skadevoldende handling (herunder for uagtsomhed) eller på anden vis for eventuelle tab (hvad end de er direkte, indirekte eller følgetab), som Kunden eller en anden tredjepart måtte lide som følge af Kundens brug af Trustpilot Labs. Hvis Kunden bruger Trustpilot Labs, accepterer Kunden, at Trustpilot må kontakte Kunden med spørgsmål omkring Kundens brug af Lab-funktionerne, og at Trustpilot må bruge Kundens feedback i henhold til afsnit 10.

2  Dataansvar, ansvar for brugerindhold og påtegninger

2.1  Dataansvar

Begge parter accepterer at overholde deres forpligtelser under forskrift (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) ("GDPR") og enhver lovgivning og/eller bindende forskrifter, der implementerer eller er lavet som følge af den ("databeskyttelseskrav").

Kunden er dataansvarlig i relation til brugerens personoplysninger, der sendes til Trustpilot i forbindelse med anmeldelsesinvitationstjenesterne. Når anmeldelsesinvitationstjenesterne anvendes af kunden, behandler Trustpilot personoplysninger om brugerne på vegne af kunden og er således i persondataforordningens forstand databehandler. Dette medfører, at Trustpilot alene handler efter instruks fra kunden vedrørende de fremsendte personoplysninger om brugerne. Databehandleraftalen, der findes her, skal regulere de databehandlingsaktiviteter, der skal udføres i henhold til nærværende aftale.

2.2  Ansvar for Brugerindhold

Trustpilot er ikke ansvarlig og påtager sig intet erstatningsansvar for Forbrugernes og andre tredjeparters adfærd på Trustpilots websites eller for brugen af Trustpilottjenesten, herunder enhver anmeldelse og andet indhold, som Forbrugerne eller andre offentliggør på websitet ("Brugerindhold"). Trustpilot kontrollerer ikke og kan ikke kontrollere eller overvåge Brugerindhold og godkender ikke på nogen måde Brugerindhold. Meninger udtrykt i Brugerindholdet repræsenterer heller ikke meninger tilhørende Trustpilot, dennes koncernselskaber eller andre direktions- og bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, kontraktparter eller aktionærer hos Trustpilot og dennes partnere.

2.3  Ingen påtegning

Aftalen skal ikke anses for eller på nogen måde tolkes som Trustpilots godkendelse, påtegning eller anbefaling af Kunden, Kundens produkter eller Kundens tjenester. Kunden må under ingen omstændigheder markedsføre sig selv eller på anden måde komme med offentlige tilkendegivelser, der er i strid med ovenstående.

3  Kundens forpligtelser

3.1  Kundens generelle forpligtelser

Kunden forpligter sig til (i) at overholde Aftalen, (ii) at overholde de til enhver tid gældende Retningslinjer, (iii) kun at anvende Trustpilottjenesten på de(t) domæne(r), der er omfattet af Aftalen, og (iv) til enhver tid at overholde alle gældende love og lovgivning med hensyn til Kundens aktiviteter i henhold til denne Aftale. Kunden anerkender, at Trustpilot intet ansvar har for Kundens overholdelse af Love om Privatlivets Fred. Kunden garanterer og repræsenterer, at Kunden ejer eller har en eksklusiv licens til at drive domænerne, der er angivet på Ordreformularen.

3.2  Adgangskode

3.2.1  Når Kunden tilmelder sig en Free Account, oprettes en adgangskode til loginformål for den pågældende konto. Denne adgangskode må kun bruges af og for Kunden. Kunden er ansvarlig for al brug af Trustpilottjenesten, der finder sted på Kundens Free Account. Loginoplysningerne til virksomhedskontoen må ikke deles med andre. Hvis Kunden har brug for, at mere end én person har adgang til Kundens virksomhedskonto, skal Kunden sørge for, at hver enkelt person har sit eget login. Adgang til flere virksomhedslogins kan kræve, at Kunden licenserer ekstra moduler på Trustpilottjenesten. Kunden og enhver person med et personligt login til Kundens virksomhedskonto skal kunne træffes på et hvilket som helst tidspunkt via e-mail, eftersom Trustpilots system er afhængigt af, at fortløbende brugergodkendelse udføres via e-mail uden mulighed for, at Trustpilots medarbejdere kan omgå denne sikkerhedsforanstaltning.

3.3  Brug af Anmeldelsesinvitationstjenesten

3.3.1  Hvis Kunden aktiverer Anmeldelsesinvitationstjenesten, skal Kunden levere de nødvendige data til Trustpilot, for at Trustpilot kan oprette og udsende invitationer til Forbrugerne. Dataene skal sendes til Trustpilot ved brug af de leverede grænseflader og skal indeholde navn, e-mailadresse og referencenummer. Kunden garanterer og indestår for, at Kunden er berettiget (herunder, at kunden har indhentet alle nødvendige samtykker fra Forbrugerne) til at lade Trustpilot behandle de data, der er nødvendige for leveringen af Anmeldelsesinvitationstjenesten, og at Trustpilots behandling af sådanne data i forbindelse med levering af Anmeldelsesinvitationstjenesten ikke krænker Databeskyttelseskravene.

3.3.2  Via Anmeldelsesinvitationstjenesten vil Kunden have adgang til anmeldelsesinvitationsskabeloner. Kunden anerkender, at disse skabeloner alene bliver stillet til rådighed, som de er og forefindes, og at det alene er Kundens ansvar at sikre, at anmeldelsesinvitationsskabelonen overholder al gældende lovgivning og lovkrav, hvis kunden vælger at bruge nogen af anmeldelsesinvitationsskabelonerne.

3.3.3  Kunden anerkender og accepterer, at det er Kunden, og ikke Trustpilot, der er den eneste eller udpegede "afsender" af enhver og alle meddelelser, der udsendes eller foranlediges udsendt af Trustpilot til Forbrugere via Anmeldelsesinvitationstjenesten (hver især benævnt en "Invitationsmail").

3.3.4  Uden at begrænse enhver anden af Kundens forpligtelser i denne Aftale, accepterer Kunden at:

a)     Oplyse et afsendernavn til Trustpilot, der præcist identificerer (ved personnavn eller virksomhedsnavn) den person eller virksomhed, der foranlediger Invitationsmailen, som afsenderen af en sådan Invitationsmail. Kunden er forpligtet til at underrette Trustpilot om eventuelle ændringer i afsendernavnet.

b)     Forsyne Trustpilot med en gyldig, funktionsdygtig returmailadresse, der (i) rutinemæssigt tjekkes af Kundens medarbejdere, (ii) forbliver funktionsdygtig i hele Aftalens løbetid og (iii) forbliver funktionsdygtig så længe som påkrævet i henhold til alle gældende love, regler og anden lovgivning.

c)      Sikre, at alle Invitationsmails indeholder et afmeldelseslink og en tilhørende tekst, der overholder al gældende lovgivning, så det er muligt for modtagerne at anmode om ikke fremover at modtage kommercielle e-mailmeddelelser fra Kunden og at imødekomme sådanne anmodninger i henhold til gældende lovgivning, såfremt dette er påkrævet i henhold til alle gældende love og anden lovgivning.

d)     Angive en præcis beskrivelse af emnet for Invitationsmailen i emnefeltet for Invitationsmailen, så emnefeltet ikke kan formodes at vildlede en modtager, der efter omstændighederne handler fornuftigt.

3.3.5  Invitationsmailen skal indeholde Kundens gyldige, fysiske postadresse samt klar og tydelig angivelse af, at Invitationsmailen er en reklame eller en købsanmodning, hvis dette er tilfældet.

4  Ændringer i Aftalen og Retningslinjerne

4.1  Ændringer

Trustpilot er berettiget til at foretage ændringer i Aftalen og de Retningslinjer, der henvises til heri, eller som på anden vis kan blive offentliggjort af Trustpilot på dennes websites fra tid til anden. De seneste gældende versioner vil være tilgængelige på Trustpilots websites.

4.2  Gældende version

Trustpilot vil give Kunden forudgående varsel på sine websites, hvis der ændres i Aftalen eller Retningslinjerne. De nyeste versioner af enhver af disse dokumenter er en integreret del af Aftalen. Kunden accepterer, at den fortsatte brug af Trustpilottjenesten efter eventuelle offentliggjorte ændrede versioner af Aftalen eller Retningslinjerne indebærer Kundens accept heraf.

5  Accept, aftalens løbetid og omkostninger

5.1  Ikrafttrædelsesdato

Aftalen bliver bindende og træder i kraft på den dato ("Ikrafttrædelsesdatoen"), hvor Kunden:

5.2  Varighed

Aftalen forbliver i kraft i løbetiden som angivet i Tilmeldingsformularen. Hvis en Tilmeldingsformular ikke finder anvendelse, forbliver Aftalen i kraft, indtil den opsiges af en af parterne, som anført i afsnit 6.

5.3   Vederlag

Brug af Trustpilottjenesten i henhold til denne Aftale er gratis.

6  Opsigelse

6.1  Opsigelse fra Kundens side

Kunden kan til enhver tid afbryde sin brug af Trustpilottjenesten. Desuden har Kunden til enhver tid mulighed for at lukke sin Free Account. Lukning af den Free Account vil medføre, at Trustpilottjenesten ikke længere er tilgængelig for Kunden. Lukning af den Free Account og afbrydelse af Trustpilottjenesten kan foretages ved at kontakte support@trustpilot.com.

6.2   Opsigelse fra Trustpilots side samt suspension

Trustpilot kan, uden forudgående varsel til enhver tid og uanset årsag, herunder men ikke begrænset til en periode med kontoinaktivitet, lukke Kundens adgang til Trustpilottjenesten, opsige Aftalen, suspendere eller opsige Kundens Free Account. Trustpilot vil informere Kunden om en sådan opsigelse eller suspension.

6.3  Forpligtelser ved opsigelse

Ved opsigelse af Aftalen fritages parterne for enhver forpligtelse i henhold til Aftalen (med forbehold for afsnit 13).

6.4  Ophør af brug

Ved opsigelse af Aftalen, uanset årsagen hertil, er Kunden forpligtet til at ophøre med enhver brug af Trustpilottjenesten fra opsigelsesdatoen.

6.5  Anmeldelser vil forblive på Trustpilots websites.

Opsigelse af Aftalen, uanset årsagen, vil ikke have nogen effekt på anmeldelser, der er blevet offentliggjort på Trustpilots websites, selvom sådanne anmeldelser er blevet offentliggjort som følge af Kundens brug af Anmeldelsesinvitationstjenesten. Anmeldelser forbliver på Trustpilots websites eller andre tredjepartsnetværk, indtil de fjernes af den respektive Forbruger eller af Trustpilot.

6.6  Fogedforbud

Kundens uberettigede brug af Trustpilottjenesten kan forbydes ved fogedforbud uden noget krav om at stille sikkerhed.

7  Skadesløsholdelse

7.1  Skadesløsholdelse

Kunden skal skadesløsholde og forsvare Trustpilot og dennes koncernselskaber, samt dennes og deres respektive direktions- og bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere og agenter (samlet benævnt "Skadesløsholdte") mod eventuelt erstatningsansvar, tab, skader, bøder, domme, kendelser, forlig, omkostninger og udlæg (samlet benævnt "Tab"), som enhver Skadesløsholdt har pådraget sig eller bliver mødt med som følge af ethvert tredjepartskrav, påstand, handling, søgsmål eller retstvist (herunder enhver efterforskning eller andre krav, beskyldning, handling, søgsmål eller retstvist fra enhver statslig myndighed) ("Tredjepartskrav")), der hidrører fra eller er relateret til enhver påstand om, at (a) brugen af indhold leveret af Kunden (i) krænker immaterielle rettigheder tilhørende tredjemand, og/eller (ii) overtræder gældende lovgivning og/eller Retningslinjerne; (b) Kundens brug af Trustpilottjenesten overtræder Retningslinjerne eller gældende lovgivning; (c) Trustpilots brug af Forbrugerdata i henhold til denne aftale er i strid med Databeskyttelseskravene eller Kundens kontraktuelle forpligtelse; eller (d) enhver e-mailbesked, der er sendt eller foranlediget sendt af Trustpilot på Kundens vegne, overtræder gældende lov, regler eller lovgivning; (e) Kunden overtræder eller har overtrådt eventuelle garantier eller indeståelser givet af Kunden i henhold til denne Aftale. Kunden må ikke indgive noget erstatningskrav mod de Skadesløsholdte som følge af eller i forbindelse med ethvert Brugerindhold, herunder uden begrænsning enhver påstand om, at Brugerindholdet er injurierende, stødende eller på anden måde skadeligt. Kunden skal skadesløsholde og forsvare de Skadesløsholdte mod alle Tab, som enhver Skadesløsholdt har lidt eller afholdt som følge af et sådant erstatningskrav, uanset om et sådant krav bliver indgivet af Kunden, ethvert af Kundens associerede selskaber, eller enhver af Kundens direktions- og bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, leverandører, agenter, aktionærer eller eventuelle associerede tredjeparter.

8  Ansvarsbegrænsning og -fraskrivelse

8.1  Som den er og forefindes

Brugen af Trustpilottjenesten sker alene på Kundens eget ansvar. Trustpilottjenesten leveres som den er og forefindes. Den kan ændres, opdateres, afbrydes, suspenderes eller ophøre på ethvert tidspunkt uden varsel eller erstatningsansvar, og Trustpilot garanterer ikke den generelle anvendelighed eller tilgængelighed af Trustpilottjenesten eller nogen oplysninger i forbindelse med non-Trustpilotapplikationer.

8.2  Alle garantier, indeståelser, betingelser og alle andre vilkår af enhver art, der på enhver måde er implicit ved statut eller sædvaneret, er, i det videst mulige omfang tilladt ved gældende lov, ikke indeholdt i denne Aftale.

8.3  Med forbehold af afsnit 8.5 er Trustpilot under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for nogen af de følgende typer af tab eller skader, der opstår under eller i forbindelse med denne Aftale (uanset om de opstår som følge af aftalebrud, forvanskning (uanset om denne er skadevoldende eller lovbestemt), skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed), brud på lovbestemte forpligtelser eller andet): (i) tab af fortjeneste, kontrakter, rene økonomiske tab, forretning, forretningsmuligheder, tab eller forvanskning af data eller oplysninger eller gendannelse af data eller oplysninger, udtømning af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af svigt i tredjeparts telekommunikationsnetværk og/eller internettet, spildte udgifter, forventede besparelser eller forventet omsætning (uanset om disse er direkte, specielle, indirekte eller følgetab); (ii) ethvert tab eller skade i forbindelse med erstatningsansvar over for tredjeparter (uanset om disse er direkte, specielle, indirekte eller følgetab); eller (iii) ethvert specielt, indirekte tab eller følgetab eller enhver form for skade, selv hvis Trustpilot havde kendskab til muligheden for, at Kunden kunne pådrage sig et sådant tab eller en sådan skade.

8.4  Med forbehold af afsnit 8.5, da Trustpilottjenesten er gratis, er Trustpilot ikke ansvarlig for Kundens brug af Trustpilottjenesten, herunder uden begrænsning ansvar for aftalebrud, forvanskning (uanset om denne er skadevoldende eller lovbestemt), skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt ansvar, restitution eller på anden måde som følge af eller i forbindelse med Aftalen, Trustpilottjenesten eller ethvert af de websites, der drives af Trustpilot.

8.5  Intet i Aftalen må udelukke eller begrænse parternes erstatningsansvar over for hinanden for død eller personlig fysisk skade, der opstår som følge af uagtsomhed, svindel eller svigagtig forvanskning.

9  Overdragelse og overførsel

9.1  Kunde

Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen til eventuel tredjepart uden Trustpilots forudgående skriftlige godkendelse. Enhver ændring af Kundens direkte eller indirekte ejerskab (hvad enten dette skyldes salg af styrende aktieposter eller andet) vil anses for Kundens overdragelse af Aftalen, som forudsætter Trustpilots forudgående skriftlige godkendelse.

9.2  Trustpilot

Trustpilot er berettiget til at overdrage og/eller overføre enhver af sine rettigheder eller forpligtelser under Aftalen til eventuel tredjepart.

10  Immaterielle rettigheder

10.1  Trustpilots eksklusive rettigheder

Trustpilottjenesten, herunder indhold på Trustpilottjenesten og al underliggende teknologi (herunder alle immaterielle rettigheder indeholdt heri), er og bliver udelukkende Trustpilots eksklusive ejendom og vil blive beskyttet i overensstemmelse med gældende love om ophavsret og anden lovgivning. Ingen licens til nogen underliggende teknologi tildeles. Hvis Kunden giver feedback, idéer, forslag eller kommentarer til eller vedrørende Trustpilots websites, Trustpilottjenesten, Lab-funktionerne eller andre tjenester, der tilbydes af Trustpilot ("Feedback"), giver Kunden hermed Trustpilot en evig, uigenkaldelig, royaltyfri, global licens, som kan overdrages og sublicenseres, til fuldt ud at anvende en sådan Feedback til alle formål.

10.2  Trustpilot Designs

Det er kun tilladt for Kunden at bruge Trustpilots logoer, grafik og varemærker ("Trustpilot Designs"), hvis en sådan ret er tildelt Kunden af Trustpilot. Kunden vil kunne se, om en sådan ret er tildelt ved at se Kundens Free Account på Trustpilots website. Hvis en sådan ret er tildelt, er Kunden kun berettiget til at bruge Trustpilot Designs i overensstemmelse med Retningslinjerne.

10.3  Generel henvisning til kunden

Kunden accepterer, at Trustpilot kan bruge Kundens navn og logo på Trustpilots websites og som en del af en generel liste over Trustpilots kunder til brug for og henvisning i selskabs-, salgsfremmende og markedsføringsmateriale. 

11  Fortrolighed

11.1  Fortrolige oplysninger

Parterne er indbyrdes forpligtet til ikke at videregive indholdet af Aftalen til eventuelle tredjeparter og til at holde denne Aftales vilkår fortrolige (herunder en eventuel Tilmeldingsformular) og andre oplysninger, som parterne har udvekslet eller kan udveksle i fremtiden angående deres forretning eller samarbejdsforhold under eller i forbindelse med denne Aftale. Oplysninger, der stammer fra eller vedrører en af parterne, kan kræves hemmeligholdt på grund af indholdets karakter.

11.2  Tilladt videregivelse af fortrolige oplysninger

Fortrolighedsforpligtelsen omfatter ikke oplysninger, som allerede er offentliggjort eller offentlig kendt, medmindre offentliggørelsen skyldes brud på Aftalens fortrolighedsforpligtelser. Offentliggørelse af fortrolige oplysninger er ikke forbudt, hvis en sådan offentliggørelse: (a) sker som svar på en gyldig retskendelse eller anmodning fra en domstol eller statslig instans, eller for at parten kan samarbejde med myndighederne, domstole eller statslige instanser; (b) bliver anmodet fremlagt på fortrolig vis til en parts advokater, rådgivere og potentielle opkøbere eller finansieringskilder i forbindelse med en due diligence-anmodning; eller (c) på anden måde kræves ved lov.

Uanset ovenstående fortrolighedsforpligtelse er parterne berettiget til at offentliggøre eksistensen af Aftalen til tredjeparter, herunder dens opsigelse.

12  Code of Ethics

12.1  Trustpilot bestræber sig på at skabe og opretholde et fællesskab af troværdige og nyttige anmeldelser. For at opnå dette er Trustpilots kerneværdier, integritet, tillid og gennemsigtighed, af afgørende betydning. Trustpilot forventer af dem, der bruger platformen og/eller handler med Trustpilot, herunder Kunden, at de træffer beslutninger, der afspejler integritet og er i overensstemmelse med Trustpilots værdier. Trustpilot kræver af sine kunder, leverandører, kontrahenter og forretningspartnere, at de overholder principperne, der er angivet i Trustpilots Code of Ethics, som findes her: https://legal.trustpilot.com/code-of-ethics 

12.2  Kunden accepterer at overholde Trustpilots Code of Ethics.

13  Adskillelighed, fortsat gyldighed og forrang

13.1  Adskillelighed

Såfremt ethvert afsnit (eller del af et afsnit) i Aftalen helt eller delvist kendes ugyldigt, lovstridigt eller uden retskraft, har dette ingen effekt på resten af afsnittet (om noget) eller på Aftalen som helhed.

13.2  Fortsat gyldighed

Følgende afsnit består efter opsigelse af denne aftale: afsnit 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og andre afsnit, der ifølge deres natur er beregnet til at bestå efter udløb eller opsigelse af Aftalen.

13.3  Forrang

Såfremt der er uoverensstemmelser, uenigheder, forskelle eller lignende mellem Aftalen og Retningslinjerne, har Retningslinjerne forrang.

14  Fuldstændig aftale og afvigelse

14.1  Aftalen udgør hele aftalen mellem Kunden og Trustpilot i relation til kontraktgenstanden. Den erstatter og ophæver alle tidligere aftaler, ordninger, sikkerhedsstillelse, underordnede aftaler, erklæringer, forsikringer, indeståelser og forståelser af enhver art indgået af eller på vegne af parterne i relation til dette, hvad enten disse er givet mundtligt eller skriftligt.

14.2  Ingen afvigelse fra denne Aftale er gældende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af parterne (eller deres bemyndigede repræsentanter).

15  Gældende lov og værneting

15.1  Aftalen og enhver tvist eller fordring, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen eller dens kontraktgenstand eller indgåelse (inklusive ikke-kontraktuelle tvister eller fordringer), er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Hver part accepterer uigenkaldeligt, at Københavns Byret som første instans har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller fordring, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen eller dennes kontraktgenstand eller indgåelse (herunder ikke-kontraktuelle tvister eller fordringer).

16  Varsler og kontakt

16.1  Varsler, der kræves i henhold til denne Aftale, skal gives skriftligt og kan sendes via e-mail, afleveres med bud, sendes forudbetalt med A-post eller som anbefalet brev til den anden part på dennes adresse, som angivet i denne Aftale eller Tilmeldingsformularen.

16.2  Et varsel, der afleveres med bud, skal anses for modtaget, når det er afleveret (eller hvis afleveringen sker uden for åbningstid, kl. 9 om morgenen på den førstkommende hverdag efter afleveringen). Et korrekt adresseret varsel, der sendes med forudbetalt A-post eller som anbefalet brev, anses for modtaget på det tidspunkt, hvor det ville have været leveret ifølge normale postgange. Et varsel sendt via fax anses for modtaget på tidspunktet for overførslen (som angivet på det tidsstemplede print, afsenderen modtager). Et varsel sendt via e-mail anses for modtaget kl. 9 om morgenen den førstkommende hverdag efter leveringen.

16.3  Kunden kan sende varsler til Trustpilot via e-mail til support@trustpilot.com eller til følgende postadresse: Trustpilot A/S, Att.: Support, Pilestræde 58, 5. sal, DK-1112 København K, Danmark

 

 

                                                                                        BILAG A

Bestemmelserne i dette bilag A finder anvendelse sammen med resten af Aftalen, hvis Kunden har fået tildelt en Free Trial, se afsnit 1.5 i Aftalen.

1  Trustpilots forpligtelser

1.1  Ud over de tjenester, der leveres i henhold til den Free Trial, kan Trustpilot levere følgende tjenester til Kunden i løbet af Free Trial-perioden:

1.1.1  Trustpilots logoer, grafik og varemærker ("Trustpilot Designs") som specificeret i Varemærkeretningslinjerne, som Kunden kan bruge til at vise sin TrustScore og uddrag af anmeldelser i Kundens salgsfremmende materialer og på domænet/domænerne, der er nævnt i Tilmeldingsformularen og i overensstemmelse med afsnit 10 i Aftalen.

1.1.2  Adgang til Trustpilots Sælgeranmeldelsesinvitationstjeneste, som sender en mail til Forbrugere ved Kundens aktivering med en invitation til at skrive anmeldelser af deres shopping-oplevelser.

1.1.3  Adgang til Trustpilots "Produktanmeldelsesinvitationstjeneste", der ved Kundens aktivering sender en invitation til Forbrugere til at skrive anmeldelser af deres oplevelser med de produkter, der sælges af Kunden. Invitationen indeholder en invitationstekst og et direkte link til Trustpilottjenesten, hvor Forbrugeren kan skrive en anmeldelse af Kundens produkt og samtidig automatisk tilmelde sig Trustpilottjenesten. Invitationen sendes af Trustpilot på vegne af Kunden, og det er således en forudsætning for anvendelse af produktanmeldelsesinvitationstjenesten, at Kunden giver Trustpilot de nødvendige oplysninger, jf. afsnit 2.1.

1.1.4  Adgang til yderligere TrustBoxes. Efter udløbet af Free Trial vil Kunden ikke længere have adgang til yderligere TrustBoxes, der ikke indgår i Free Account. Ved afslutningen af Free Trial-perioden skal Kunden derfor ophøre med al brug af TrustBoxes, der ikke indgår i Kundens Free Account, og fjerne sådanne TrustBoxes fra Kundens domæne(r). Det er alene Kundens ansvar at sikre, at TrustBoxes implementeres korrekt på Kundens domæne(r), jf. også afsnit 1.3 i Aftalen.

1.1.5  Adgang til Trustpilots API-løsninger Trustpilot har to API-løsninger: Trustpilots offentlige API og Trustpilots kunde-API (samlet benævnt "API-løsningerne"). Skulle Kunden anmode herom, vil Trustpilot give Kunden en nøgle til at få adgang til den ene eller begge API-løsninger. Trustpilot forbeholder sig retten til ikke at udstede en nøgle til kunden i tilfælde af mistanke om, at Kunden udviser adfærd, der overtræder Aftalen eller Retningslinjerne.

2  Kundens forpligtelser

2.1  Brug af Anmeldelsesinvitationstjenesterne

2.1.1  Hvis Kunden aktiverer Produktanmeldelsesinvitationstjenesten, skal Kunden levere de nødvendige data til Trustpilot for, at Trustpilot kan oprette og udsende invitationer til Forbrugere. Dataene skal indsendes til Trustpilot ved hjælp af de leverede grænseflader og skal indeholde navn, e-mailadresse, referencenummer og produktoplysninger, inkl. et link til produktet på Kundens websted, et link til et billede af produktet, SKU for produktet og en titel. Kunden garanterer og indestår for, at Kunden er berettiget til at lade Trustpilot behandle de data, der er nødvendige for leveringen af Produktanmeldelsesinvitationstjenesten (herunder at have indhentet alle de nødvendige samtykker fra Forbrugerne), og at Trustpilots brug af sådanne data i forbindelse med levering af Produktanmeldelsesinvitationstjenesten ikke overtræder Databeskyttelseskravene.

2.2  Indeksering af indholdet i anmeldelser

2.2.1  Produktanmeldelser Parterne er enige om, at Kunden kan give Google og andre søgemaskiner lov til at indeksere indholdet af produktanmeldelser for at opnå bedre organiske søgemaskineresultater og offentliggøre Google rich snippets af indholdet på Kundens hjemmeside.

2.3  API-løsningerne

Hvis Kunden er berettiget til at bruge en eller begge API-løsninger, og der gives adgang til Kunden, accepterer Kunden at få adgang til og bruge API-løsningerne i overensstemmelse med de krav, der er skitseret i Integrationsretningslinjerne.

2.4   Visning og brug af anmeldelser, TrustScore og Trustpilot-stjerner

I hele Free Trial-perioden tildeles Kunden en licens til at vise anmeldelser, TrustScore og/eller Trustpilot-stjerner på de af kKundens domæne(r), der er omfattet af Aftalen. En sådan visning skal være i overensstemmelse med kravene i Aftalen. Ved afslutningen af Free Trial, skal Kunden ophøre med al brug af anmeldelserne, TrustScoren og/eller Trustpilot-stjernerne og fjerne enhver sådan visning af førnævnte på Kundens domæne(r) og andre steder.