RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TRUSTPILOTS TJENESTEYDELSER

BILAG 1: RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TRUSTPILOTS TJENESTEYDELSER

Følgende retningslinjer (herefter "Retningslinjerne") gælder for enhver Kundes brug af Trustpilots produkter og tjenesteydelser.

1.  Invitation af Brugere til at anmelde Kunden

Ved invitation af Brugere til at anmelde Kunden, er Kunden forpligtet til at overholde følgende obligatoriske regler, som gælder uanset om anmeldelsesinvitationerne udsendes via Anmeldelsesinvitationstjenesten eller uafhængigt heraf:

1. Kunden skal sikre, at samtlige Brugere opfordres ligeligt og ensartet til at afgive anmeldelse vedrørende deres købsoplevelse. Dette gælder også, når anmeldelsesinvitationer udsendes til Kundens tidligere Brugere ved hjælp af Trustpilot's Kickstart Review Service.

2. Kunden må ikke invitere udvalgte Brugere til at afgive en anmeldelse; Kun-den skal invitere alle eller ingen Brugere.

3. Invitationen til afgivelse af anmeldelse skal være objektiv og uafhængig af, om Brugeren har haft eller måtte forventes at have en positiv eller negativ oplevelse i forbindelse med sit køb hos Kunden.

4. Sproget i invitationen til at afgive en anmeldelse skal være neutralt og ek-sempelvis uden forsøg på (i) at påvirke en anmeldelse i en positiv/negativ retning eller (ii) at tiltrække specifikke typer af Brugere.

5. Der skal angives et link, som fører kunden direkte til Trustpilots anmeldelses-formular.

Kunden opfordres til at anvende den af Trustpilot foreslåede standardtekst, som fremgår af Anmeldelsesinvitationstjenesten ved udsendelsen af anmeldelsesinvitationer. Såfremt Kunden foretager ændringer i Trustpilots standardtekst, forpligter Kunden sig til at sikre, at ændringerne er i overensstemmelse med ovenstående instruktioner. Såfremt Trustpilot vurderer, at teksten i en anmeldelsesinvitation ikke følger instruktionerne, er Trustpilot berettiget til at indsætte sin standardtekst i anmeldelsesinvitationen, hvilket Kunden i givet fald vil blive orienteret om.

2.  Modydelser i forbindelse med afgivelse af anmeldelse

Såfremt Kunden tilbyder sine kunder modydelser for afgivelse af anmeldelsen, må modydelsen ikke være betinget af, om der afgives en positiv eller negativ anmeldelse af Kunden, og det skal udtrykkeligt fremhæves over for Brugeren, at modydelsen er ubetinget af, om anmeldelsen er positiv eller negativ.

3.  Brug af ordrenummerverificering

Anmeldelser, som afgives udenom Anmeldelsesinvitationstjenesten, kan underlægges ordrenummerverificering for at underbygge deres gyldighed. Ordrenummerverificering kan etableres ved henvendelse til Trustpilots support (techsupport@trustpilot.com). Ordrenummerverificering giver ikke retroaktiv ve-rificering af anmeldelser, der er afgivet forud for aktiveringen.

Såfremt Kunden konstaterer, at der anvendes invalide ordrenumre i tilknytning til afgivelse af anmeldelser, er Kunden forpligtet til, uden ugrundet ophold, at give Trustpilot meddelelse herom.

4.  Brug af Trustpilot logo og grafik

Kunden er berettiget til at benytte Trustpilots logoer, grafik og varemærker ("Trustpilot Designs") som angivet i Varemærke-Retningslinjerne i sit salgsmateriale og og på sin hjemmeside, så længe Kunden har gyldig licens hertil. Enhver anden brug af Trustpilot Designs, inklusiv men ikke begrænset til brug i TV-reklamer, er kun tilladt ved indhentelse af Trustpilots forudgående skriftlige samtykke. Trustpilot Designs er tilgængelige på http://b2b.trustpilot.dk.

Hvis Kunden viser TrustScoren og/eller Trustpilot Stjerner på Kundens hjemmeside, skal Kunden sikre sig, at den viste TrustScore og Trustpilot Stjernerne altid er korrekte og afspejler Kundens aktuelle TrustScore og antallet af tildelte Trustpilot Stjerner på Trustpilots hjemmeside.