Trustpilot

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BASISKUNDER

(VERSION 2.0, JULI 2015)

Nærværende vilkår og betingelser ("Aftalen") er gældende for virksomheder og andre organisationers ("Kunden") gratis brug af Trustpilot A/S' ("Trustpilot") tjenester ("Trustpilottjenesten"), inklusive tilfælde, hvor Kunden får en gratis prøve ("Gratis Prøve") af Trustpilottjenesten, jf. afsnit 1.5 nedenfor samt Bilag A.

Aftalen indeholder (i) ordreformularen (hvis denne finder anvendelse), der indeholder detaljer om Kundens ordre af gratis brug af Trustpilottjenesten ("Ordreformularen"), (ii) Bilag A (hvis dette finder anvendelse) og (iii) alle gældende regler, politikker og retningslinjer (samlet "Retningslinjer(ne)"), der henvises til i nærværende Aftale, eller som offentliggøres af Trustpilot på Trustpilots websites (da nye Retningslinjer tilføjes og andre Retningslinjer løbende ændres), inklusive, men ikke begrænset til:

1  TRUSTPILOTTJENESTEN

1.1  Basiskonto

Når Kunden tilmelder sig Trustpilottjenesten, vil Trustpilot oprette en konto til Kunden på Trustpilots website (en "Basiskonto"). I Basiskontoen vil Kunden være i stand til at se de tjenester og funktioner, der er en del af Trustpilottjenesten. Trustpilot kan til enhver tid og uden varsel fjerne, ændre og modificere de tjenester og funktioner, der er tilgængelige for Kunden. Trustpilot kan tilbyde Kunden yderligere tjenester, funktioner eller gratis prøveperioder på forskellige Trustpilottjenester i tillæg til de i nærværende aftale og i Kundens Basiskonto beskrevne. Hvis Kunden gør brug af yderligere tjenester eller funktioner, gratis prøveperioder osv., er en sådan brug reguleret af denne Aftale og Retningslinjerne, og Kunden accepterer at overholde disse i forbindelse med sin brug af disse tjenester, funktioner og gratis prøveperioder. Trustpilot forbeholder sig retten til at ændre navnet på den gratis anvendelse af Trustpilottjenesten, p.t. kaldet "Basiskonto". En sådan ændring vil på ingen måde påvirke gyldigheden af denne Aftale, inklusive enhver rettighed og forpligtelse, som Kunden eller Trustpilot har i henhold til Aftalen.

1.2  Invitationstjeneste

Basiskontoen giver Kunden mulighed for at sende et begrænset antal e-mails med anmeldelsesinvitationer til sine kunder ("Bruger(e)") ved hjælp Trustpilots sælgeranmeldelsesinvitationstjeneste ("Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten") og invitere Brugerne til at afgive anmeldelser af deres Købsoplevelser (som defineret i Trustpilots Brugerretningslinjer, der er tilgængelige på legal.trustpilot.dk/user-guidelines).

1.3  Trustboxes

1.3.1  Trustpilot kan gøre en eller flere af Trustpilots Trustboxes tilgængelige for Kunden via Basiskontoen. Hvis Kunden får adgang til Trustboxes i sin Basiskonto, må Kunden implementere disse Trustboxes på det/de domæne(r), der er omfattet af Ordreformularen eller tilmeldingsformularen. Trustpilot forbeholder sig retten til at ændre de Trustboxes, om nogen, der bliver gjort tilgængelige for Kunden, herunder til at fjerne, ændre eller erstatte Trustboxes til enhver tid uden forudgående skriftlig varsel. Hvis Kunden implementerer Trustboxes, accepterer Kunden, at Trustpilot anvender cookies til at indsamle statistik og data om, hvordan Trustboxes fungerer på Kundens domæne(r) på vegne af Kunden. Hvis det er påkrævet iht. gældende love, accepterer Kunden at informere Brugerne om cookies, der anvendes af Trustpilot på vegne af Kunden, og indhente passende samtykke fra Brugerne. Trustpilot vil desuden indsamle data og statistik om Trustpilottjenesten, inkl. Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten. Trustpilot er bemyndiget til at indsamle gennerelle brugerdata og rapportere den samlede responsrate og andre data relateret til anvendelsen af Trustpilottjenesten, forudsat at brugerdataene er fuldstændigt anonymiserede og ikke indeholder nogen form for personidentifikation af Kunden eller Brugeren. Trustpilot kan anvende disse anonymiserede data og statistiske oplysninger til brug for analyser, rapporter, benchmarking af data og information omkring Trustpilottjenesten til tredjeparter.

1.3.2  Hvis Kunden vælger at anvende en eller flere af Trustpilots Trustboxes, er det udelukkende Kundens ansvar at sikre, at disse Trustboxes bliver implementeret korrekt på Kundens domæne(r). Da Trustpilot ikke indestår for tilgængeligheden af Trustboxes, og da Trustboxes til enhver tid kan afbrydes, skal Kunden sikre, at de af Kundens domæner og miljøer, der integrerer med eller implementerer Trustboxes ikke på nogen måde vil blive påvirket i tilfælde af, at Trustboxes ikke er tilgængelige, bliver afbrudt eller ikke svarer på Kundens anmodninger. Ydermere er Kunden vidende om og accepterer, at hvis en Trustbox, der er implementeret på Kundens domæne, ikke længere er tilgængelig, ikke svarer på Kundens anmodninger eller bliver afbrudt, kan dette medføre forekomst af en blank plads på Kundens domæne, hvor denne Trustbox oprindeligt var placeret.

1.4  Applikationer, som ikke ejes af Trustpilot

Applikationer, som ikke ejes af Trustpilot, kan enten være webbaserede applikationer eller offlineapplikationer, der forbinder til eller fungerer sammen med Trustpilottjenesten. Applikationer, som ikke ejes af Trustpilot, omfatter applikationer, der er udviklet til eller af Kunden, applikationer, der findes i onlineregistre, app stores, kataloger og lignende markedspladser eller tredjepartsapplikationer, der identificeres som Trustpilotapplikationer. Disse applikationer, som ikke ejes af Trustpilot, kan gøres tilgængelige for Kunden af Trustpilot eller en tredjepart. Kundens brug af applikationer, som ikke ejes af Trustpilot, og enhver udveksling af data mellem Kunden og udbyderen af applikationen, som ikke ejes af Trustpilot, er udelukkende en sag mellem Kunden og udbyderen af applikationen. Hvis Kunden installerer eller aktiverer applikationer, som ikke ejes af Trustpilot, og som forbinder til Trustpilottjenesten, inkl. Anmeldelsesinvitationstjenesterne, accepterer Kunden, at Trustpilot også tillader udbyderen af applikationen, som ikke ejes af Trustpilot, at opnå adgang til kundedata og fortrolige oplysninger som krævet for at kunne forbinde og fungere sammen med applikationen, som ikke ejes af Trustpilot. Kunden kan skulle acceptere separate brugsbetingelser for applikationer, som ikke ejes af Trustpilot, og disse betingelser vil finde anvendelse på forholdet mellem Kunden og udbyderen af applikationen, som ikke ejes af Trustpilot, mht. brugen af applikationen. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at sådanne betingelser yder passende beskyttelse og giver adgang til Kundens data, inkl. Brugerdata og Fortrolige Oplysninger. Trustpilottjenesten kan også indeholde funktioner, der er beregnet til at forbinde eller fungere sammen med applikationer, som ikke ejes af Trustpilot. Hvis Kunden ønsker at aktivere sådanne funktioner, kan Kunden skulle give Trustpilot adgang til Kundens konto/konti på applikationen, som ikke ejes af Trustpilot, og Kunden garanterer, at Trustpilot på lovlig vis har tilladelse til at tilgå sådanne oplysninger på Kundens vegne. Hvis udbyderen af applikationen ophører med at gøre applikationen tilgængelig for Kunden, kan Trustpilot ophøre med at stille disse funktioner til rådighed for Kunden, uden at dette berettiger Kunden til refundering eller kompensation af nogen art. Udbydere af applikationen, som ikke ejes af Trustpilot, er ikke underleverandører til Trustpilot, og Trustpilot er ikke ansvarlig for udbydernes adfærd eller forsømmelighed, inkl. men ikke begrænset til enhver afsløring, modifikation, beskadigelse, tab eller sletning af Kundens data som resultat af brugen af en applikation, som ikke ejes af Trustpilot, til at opnå adgang til Kundens data fra Trustpilottjenesten via en applikation, som ikke ejes af Trustpilot, og som er aktiveret eller installeret af Kunden. Trustpilot er ikke ansvarlig og påtager sig ikke erstatningsansvar for applikationer, som ikke ejes af Trustpilot, og Trustpilot garanterer ikke og yder ej heller support til applikationer, som ikke ejes af Trustpilot, uanset om disse er mærket "certificeret" eller lignende.

1.5  Gratis Prøve

Kunden kan blive tilbudt muligheden for at tilmelde sig en Gratis Prøve, der vil give Kunden adgang til flere af Trustpilots tjenester uden omkostninger for Kunden i en begrænset periode. Hvis længden på denne periode ikke er beskrevet i Ordreformularen, tilmeldelsesformularen eller andre steder, er den gratis prøveperiode ("Gratis Prøveperiode") 14 dage. Den Gratis Prøveperiode starter den dag, Kunden tilmelder sig, eller som angivet i Ordreformularen og løber i hele den Gratis Prøveperiode, med mindre den bliver bragt til ophør før, jf. afsnit 6 i denne Aftale. Den Gratis Prøve er yderligere beskrevet i Bilag A til denne Aftale. Ved udløbet af den Gratis Prøveperiode, vil Kunden ikke længere have fuld adgang til Trustpilottjenesten. Kunden vil dog stadig have adgang til Basiskontoen, med mindre Trustpilot opsiger Aftalen i henhold til afsnit 6.2.

2  DATAANSVAR, ANSVAR FOR BRUGERINDHOLD OG ANBEFALINGER

2.1  Persondataloven

Kunden accepterer at opfylde sine forpligtelser som dataansvarlig i henhold til EU-direktiverne 95/46/EC og 2002/58/EC (inklusive ændringer hertil) og enhver lovgivning eller regulering, der implementerer disse direktiver ("Persondataloven").

Når Kunden anvender Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten, bliver Kunden anset som dataansvarlig af Brugerens personoplysninger, der sendes til Trustpilot, når Kunden bruger Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten, og Trustpilot anses som databehandler. Dette medfører, at Trustpilot alene handler efter instruks fra Kunden vedrørende de af Kunden fremsendte personoplysninger om Brugeren. Kunden er ansvarlig for at give sådanne instrukser til Trustpilot. For at opfylde sine forpligtelser som databehandler skal Trustpilot træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, (i) at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, (ii) fortabes eller forringes samt mod, (iii) at de kommer til uvedkommendes kendskab, (iv) misbruges eller (v) i øvrigt behandles i strid med Persondataloven. Trustpilot skal i overensstemmelse med og i det omfang, det er påkrævet i henhold til Persondataloven, på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Alle brugerdata, der indsamles og behandles, efter Brugerne tilmelder sig på Trustpilots website bliver behandlet af Trustpilot som databehandler.

2.2  Ansvar for Brugerindhold

Trustpilot er ikke ansvarlig for Brugernes adfærd på Trustpilots-tjenesten, herunder for det indhold, som Brugerne offentliggør på hjemmesiden ("Brugerindhold"). Trustpilot kontroller og overvåger ikke Brugerindhold og anbefaler på ingen måde Brugerindholdet, ligesom meninger, der gives til kende i Brugerindholdet, på ingen måde repræsenterer Trustpilot, Trustpilots koncernselskaber, ansatte, samarbejdspartnere eller aktionærers holdninger.

2.3  Uafhængighed

Aftalen skal ikke anses for Trustpilots godkendelse, billigelse eller anbefaling af Kunden, Kundens produkter eller Kundens ydelser. Kunden må ikke markedsføre sig selv eller på nogen måde give offentlige erklæringer, der er i strid med ovenstående.

3  KUNDENS FORPLIGTELSER

3.1  Overholdelse af nærværende Aftale og gældende lovgivning

Kunden forpligter sig til (i) at overholde Aftalen og de til enhver tid gældende Retningslinjer og (ii) kun at anvende Trustpilottjenesten på de(t) domæne(r), Aftalen omhandler. Kundens brug af Trustpilottjenesten skal overholde til enhver tid gældende lovgivning, regler og regulering. Kunden indestår for, at Kundens brug af Trustpilottjenesten på ingen måde medfører, at Trustpilot bryder med gældende lovgivning, regler eller regulering eller overtræder tredjeparts rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger.

3.2  Adgangskode

3.2.1  Når Kunden opretter en Basiskonto, bliver der oprettet en adgangskode. Denne adgangskode må kun bruges af og for Kunden. Kunden er ansvarlig for al brug af Trustpilottjenesten fra Kundens Basiskonto. Loginoplysningerne til Kundens business account må ikke deles med andre. Hvis Kunden har brug for, at mere end én person har adgang til Kundens business account, skal denne sørge for, at hver enkelt person har sine egne loginoplysninger. Adgang til flere business logins kan kræve, at Kunden licenserer ekstra moduler på Trustpilottjenesten. Kunden og enhver person med personlige loginoplysninger til Kundens business account skal kunne træffes på et hvilket som helst tidspunkt via e-mail, eftersom Trustpilots system er afhængigt af, at fortløbende brugergodkendelse udføres via e-mail uden mulighed for, at Trustpilots medarbejdere kan omgå denne sikkerhedsanordning.

3.3  Brug af Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten

3.3.1  Hvis Kunden aktiverer Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten, skal Kunden levere de nødvendige oplysninger til Trustpilot for, at Trustpilot kan oprette og udsende e-mailinvitationer til Brugerne. Oplysningerne skal sendes til Trustpilot ved brug af de leverede interfaces og skal indeholde navn, e-mailadresse og ordrenummer. Kunden indestår for, at Kunden er berettiget til at lade Trustpilot behandle disse oplysninger i forbindelse med brugen af Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten (inklusive at have modtaget den nødvendige accept fra Brugerne), og at Trustpilots behandling af oplysningerne i forbindelse med Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten ikke krænker Persondataloven.

3.3.2  Via Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten vil Kunden have adgang til anmeldelsesinvitationsskabeloner. Kunden accepterer, at disse skabeloner bliver stillet til rådighed, som de er og forefindes, og at det alene er Kundens ansvar at sikre, at e-mailinvitationsskabelonerne overholder al gældende lovgivning og lovkrav, hvis Kunden vælger at bruge nogen af disse e-mailinvitationsskabeloner.

3.3.3  Kunden bekræfter og accepterer, at det alene er Kunden, og ikke Trustpilot, der bliver angivet som "afsender" af enhver og alle e-mailbeskeder, der udsendes eller foranlediges udsendt af Trustpilot til Brugerne via Invitationstjenesten (hver især en "Invitations-e-mail").

3.3.4  Uden dermed at begrænse nogen af Kundens forpligtelser som angivet i denne Aftale, accepterer Kunden at:

a)  Oplyse et "fra"-navn til Trustpilot, der præcist identificerer (ved personnavn eller virksomhedsnavn) den person eller virksomhed, der foranlediger Invitations-e-mailen, som afsender af denne Invitations-e-mail. Kunden er forpligtet til at advisere Trustpilot om ændringer i "fra"-navnet.

b)  Forsyne Trustpilot med en gyldig, funktionsdygtig retur-e-mailadresse, der (i) rutinemæssigt overvåges af Kundens medarbejdere, (ii) forbliver funktionsdygtig i hele Aftalens løbetid og (iii) forbliver funktionsdygtig så længe som påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller anden regulering.

c)  Sikre, at alle Invitations-e-mails indeholder et afmeldelseslink og en tilhørende tekst, der overholder alle gældende lovkrav, herunder lovkrav i henhold til CAN-SPAM Act of 2003, så det er muligt for modtagerne at anmode om ikke fremover at modtage kommercielle e-mailbeskeder fra Kunden og at imødekomme sådanne anmodninger i henhold til gældende lovgivning, såfremt dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller anden regulering.

d)  Angive en præcis beskrivelse af emnet for Invitations-e-mailen i "emne"-feltet for Invitations-e-mailen, så emnefeltet ikke kan formodes at vildlede en modtager, der efter omstændighederne handler fornuftigt.

3.3.5  Invitations-e-mailen skal indeholde Kundens gyldige, fysiske postadresse samt klar og tydelig angivelse af, at Invitations-e-mailen er en reklame eller en købsanmodning, hvis dette er tilfældet.

3.4  Invitation af Brugere til at afgive anmeldelser

Kunden må invitere Brugere til at afgive anmeldelser, eksempelvis ved at aktivere Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten. Kunden må ikke invitere udvalgte Brugere, og Kunden skal således invitere alle eller ingen Brugere til at afgive anmeldelser. Teksten i anmeldelsesinvitationen skal være objektiv og uafhængig af, om Brugeren har haft eller måtte forventes at have en positiv eller negativ Købsoplevelse hos Kunden. Sproget i anmeldelsesinvitationen skal være neutralt og uden forsøg på eksempelvis at (i) påvirke Brugeren i en positiv eller negativ retning eller at (ii) tiltrække specifikke typer af Brugere. Trustpilot forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontroller af Kundens anmeldelsesinvitationer for at sikre sig, at Kunden opfylder sine forpligtelser i relation hertil.

3.5  Besvarelse af anmeldelser på Trustpilot

3.5.1  Kunden har mulighed for at svare på anmeldelser på Trustpilot. Hvis Kunden svarer på en anmeldelse, garanterer Kunden til enhver tid, at svarene er i overensstemmelse med Retningslinjerne, samt at de ikke: (i) er ulovlige, bedrageriske, vildledende, falske, truende, korrupte, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, skadevoldende, uanstændige, pornografiske eller vulgære, (ii) er af kønsdiskriminerende, politisk eller racemæssigt diskriminerende karakter, (iii) krænker andre menneskers rettigheder, inklusive eventuelle intellektuelle rettigheder og ret til privatlivets fred, (iv) er stødende eller på nogen måde overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love eller vedtægter, (v) har et illoyalt eller ulovligt formål og/eller indhold (eller fremmer ulovlige formål), (vi) er teknisk skadelige (inkl. uden begrænsning indeholder computervira, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, korrupte data eller anden skadelig software, data eller adfærd).

3.5.2  Hvis Trustpilot modtager besked om eller på anden måde bliver opmærksom på, at svarene overtræder nærværende Aftale, nuværende lovgivning og/eller Retningslinjerne, vil Trustpilot slette besvarelserne uden varsel, og Trustpilot vil underrette den skadeslidte part og/eller de pågældende myndigheder afhængigt af overtrædelsens karakter. Trustpilots ret til at slette sådanne svar kræver ikke nogen forklaring. Trustpilot bestræber sig dog på at informere Kunden om sletningen og årsagen til denne.

3.6  Indeksering af anmeldelsesindholdet

3.6.1  Sælgeranmeldelser Kunden samtykker og accepterer, at Kunden ikke må benytte Google eller andre søgemaskiner til at indeksere indholdet af sælgeranmeldelser samt andet Brugerindhold for at opnå bedre organiske søgemaskineresultater og udgive Google snippets for indholdet på Kunden website og Kunden indvilliger i ikke at bruge sælgeranmeldelser, andet Brugerindhold eller andre data tilhørende Trustpilot i strid med tredjeparts retningslinjer, inkl. men ikke begrænset til forskellige Google retningslinjer som f.eks. Googles snippets-retningslinjer.

3.7  Visning og brug af anmeldelser, TrustScore og Trustpilotstjerner

Med mindre andet er angivet i Kundens Basiskonto, er Kunden ikke berettiget til at vise anmeldelser, TrustScore eller Trustpilotstjerner. Hvis Kunden tildeles ret til at vise anmeldelser, TrustScoren og/eller Trustpilotstjernerne på de af Kundens domæner, der er omfattet af Aftalen, eller andre steder, samtykker og accepterer Kunden, at Kunden ikke vil bruge eller vise anmeldelser, andet Brugerindhold eller andre data hidrørende fra Trustpilot, inklusive TrustScoren og Trustpilotstjernerne i strid med Aftalen og gældende lovgivning, jf. denne Aftale og Retningslinjerne. Dette inkluderer en forpligtelse for Kunden til at sikre, at visning af disse ikke er misvisende, partiske eller på anden vis vildledende, samt at den viste TrustScore og Trustpilotstjernerne altid er retvisende og afspejler Kundens aktuelle TrustScore og antallet af tildelte Trustpilotstjerner på Trustpilots website. Kunden er forpligtet til at slette enhver vist anmeldelse, hvis dette anmodes af den Bruger, der har skrevet anmeldelsen, eller af Trustpilot, fx i tilfælde af, at anmeldelsen er i strid med Retningslinjerne. K.

4  ÆNDRINGER TIL AFTALEN OG RETNINGSLINJERNE

4.1  Ændringer og tilføjelser

Trustpilot har ret til at modificere og ændre Aftalen og de Retningslinjer, der henvises til heri eller på anden måde offentliggøres af Trustpilot på Trustpilots websites fra tid til anden. De seneste versioner er tilgængelige på Trustpilots websites.

4.2  Gældende version

Trustpilot vil give Kunden forudgående besked på websitet, hvis der foretages ændringer til Aftalen eller Retningslinjerne. De seneste versioner af disse dokumenter er en integreret del af Aftalen. Kunden accepterer, at en fortsat brug af Trustpilottjenesten efter enhver offentliggjort ændring af Aftalen eller Retningslinjerne udgør Kundens accept heraf.

5  INDGÅELSE, LØBETID OG BETALING

5.1  Ikrafttrædelsesdato

Aftalen træder i kraft fra den dato ("Ikrafttrædelsesdatoen"), hvor Kunden:

5.2  Løbetid

Aftalen er gældende i den periode, der er angivet i Ordreformularen. Hvis der ikke forefindes en Ordreformular, løber aftalen, indtil den bliver opsagt af en eller begge parter i overensstemmelse med punkt 6.

5.3  Betaling

Brug af Trustpilottjenesten i henhold til denne Aftale er gratis.

6  OPSIGELSE

6.1  Opsigelse fra Kundens side

Kunden kan til enhver tid ophøre med sin brug af Trustpilottjenesten. Yderligere har Kunden til enhver tid mulighed for at lukke sin Basiskonto. Lukning af Basiskontoen vil resultere i, at Kunden ikke længere har adgang til Trustpilottjenesten. Lukning af Basiskontoen og ophør af brugen af Trustpilottjenesten kan ske ved at rette henvendelse til support@trustpilot.com.

6.2  Opsigelse fra Trustpilots side

Trustpilot kan, uden forudgående varsel og af en hvilken som helst grund, herunder men ikke begrænset til en periode med inaktivitet, afbryde Kundens adgang til Trustpilottjenesten, ophæve Aftalen eller suspendere eller lukke Kundens Basiskonto. Trustpilot vil informere Kunden om dette.

6.3  Forpligtelser i forbindelse med ophør

Ved Aftalens ophør er parterne fritaget for enhver forpligtelse i henhold til Aftalen (dog under iagttagelse af afsnit 12).

6.4  Ophør af brug

Ved Aftalens ophør - uanset årsagen hertil - er Kunden forpligtet til at ophøre med at anvende Trustpilottjenesten.

6.5  Sælgeranmeldelser vil forblive på Trustpilots websites

Ophør af Aftalen, uanset årsagen her til, vil ikke have indflydelse på de anmeldelser, der er afgivet på Trustpilots websites, selv hvis sådanne anmeldelser er afgivet som følge af Kundens brug af Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten. Anmeldelser vil forblive på Trustpilots websites, indtil de bliver fjernet af den pågældende Bruger eller af Trustpilot.

6.6  Fogedforbud

Kundens uberettigede brug af Trustpilots ydelser kan imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

7  SKADESLØSHOLDELSE

7.1  Skadesløsholdelse

Kunden skal skadesløsholde Trustpilot for ethvert tab eller krav fra tredjemand (herunder ethvert krav fra en offentlig myndighed), som Trustpilot har pådraget sig eller bliver mødt med i anledning af (i) at brugen af indhold, som hidrører fra Kunden (a) krænker immaterielle rettigheder tilhørende tredjemand og/eller (b) krænker gældende ret eller Retningslinjerne, eller (ii) Trustpilots brug af Brugerdata i overensstemmelse med Aftalen er i strid med Persondataloven eller anden gældende lovgivning angående databeskyttelse; eller (iii) enhver e-mailbesked, der udsendes eller foranlediges udsendt af Trustpilot på vegne af Kunden krænker gældende love eller reguleringer, inklusive, men ikke begrænset til, CAN-SPAM Act of 2003. Kunden må ikke fremsætte nogen krav mod Trustpilot hidrørende fra eller relateret til Brugerindhold, herunder, men ikke begrænset til, krav om, at Brugerindhold er ærekrænkende, stødende eller på anden måde skadevoldende. Kunden skal skadesløsholde Trustpilot for ethvert tab eller skade, som Trustpilot har pådraget sig eller er blevet mødt med erstatningskrav om, uanset om et sådant bliver fremsat af Kunden, et af Kundens koncernforbundne selskaber eller nogen af Kundens ansatte, samarbejdspartnere, agenter, aktonærer eller andre tilknyttede tredjeparter.

8  ANSVARSBEGRÆNSNING OG -FRASKRIVELSE

8.1  Levering som Trustpilottjenesten er og forefindes

Brugen af Trustpilottjenesten sker på Kundens eget ansvar. Trustpilottjenesten udbydes, som den er og forefindes, og kan blive modificeret, opdateret, afbrudt eller lukket ned på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel og ansvar, og Trustpilot garanterer ikke Trustpilottjenestens generelle anvendelighed eller tilgængelighed.

8.2  Ansvarsbegrænsning

Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for (i) indirekte tab af fortjeneste, omsætning, forretning, forretningsmuligheder, tab eller genskabelse af data, goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, forventede besparelser eller forventet omsætning (uanset om disse er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) ethvert tab eller skade over for tredjepart (uanset om disse er direkte, indirekte eller følgetab), eller (iii) ethvert andet indirekte tab eller følgetab.

8.3  Ansvarsfraskrivelse

Da anvendelse af Trustpilottjenesten er gratis, er Trustpilot ikke ansvarlig for Kundens brug af Trustpilottjenesten, herunder uden begrænsning ansvar for misligholdelse, urigtige oplysninger, erstatningsansvar (inklusive uagtsomhed) og lovovertrædelser i forbindelse med Aftalen. Intet i Aftalen udelukker eller begrænser parternes ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

9  OVERDRAGELSE

9.1  Kunden

Kunden har ikke ret til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand, medmindre Trustpilot forudgående skriftligt har godkendt overdragelsen.

9.2  Trustpilot

Trustpilot er berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelse ifølge Aftalen til tredjemand.

10  IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1  Trustpilots enerettigheder

Trustpilottjenesten, herunder ethvert indhold af Trustpilottjenesten og al underliggende teknologi (inklusive immaterielle rettigheder indeholdt deri) tilhører Trustpilot og er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og anden lovgivning. Licens til Trustpilottjenestens underliggende teknologi er ikke omfattet af Aftalen. Hvis Kunden kommer med feedback, ideer, forslag eller kommentarer på eller angående Trustpilots website, Trustpilottjenesten eller andre tjenester tilgængelige på websitet ("Feedback"), er Trustpilot berettiget til at frit og fuldt ud at anvende sådan Feedback.

10.2  Trustpilots Designs

Kunden er kun berettiget til at anvende Trustpilots logoer, grafik og varemærker ("Trustpilots Designs"), hvis Trustpilot har tildelt Kunden denne ret. Kunden vil kunne se, om en sådan ret er blevet tildelt under Kundens Basiskonto på Trustpilots website. Hvis en sådan ret er blevet tildelt, er Kunden kun berettiget til at bruge Trustpilots Designs i henhold til Retningslinjerne.

10.3  Generel reference til Kunden

Kunden accepterer, at Trustpilot kan bruge Kundens navn og logo på Trustpilot's hjemmesider og som en del af en generel liste over Trustpilots kunder til brug for koncern-, reklame- og markedsføringsmateriale.

11  FORTROLIGHED

11.1  Fortrolige oplysninger

Parterne er indbyrdes forpligtet til ikke at videregive indholdet af Aftalen til tredjemand og til at holde vilkårene for denne Aftale (inklusive en eventuel Ordreformular) og andre informationer, som parterne har udvekslet eller i fremtiden udveksler angående deres forretning eller samarbejdsrelation¬. Information, som stammer fra eller relaterer sig til en af parterne, kan kræves hemmeligholdt på grund af indholdets karakter.

11.2  Fortrolighed efter aftaleophør

Fortrolighedsforpligtelsen gælder ligeledes efter Aftalens ophør og uanset baggrunden for ophøret.

11.3  Videregivelse af fortrolige oplysninger i overensstemmelse med Aftalen og gældende lovgivning

De omtalte fortrolighedsforpligtelser gælder ikke for informationer, som den modtagne part med rimelighed kan dokumentere allerede var offentligt kendte på tidspunktet for offentliggørelsen, med mindre videregivelsen skyldes tilsidesættelse af Aftalens fortrolighedsforpligtelser. Intet i denne Aftale skal forhindre videregivelse af information, som er påkrævet i henhold til gældende lov, eller som en part er anmodet om at fremlægge på fortrolig basis til en parts advokater, rådgivere og potentielle opkøbere og finansielle kilder i forbindelse med en due diligence-anmodning. De omtalte fortrolighedsforpligtelse omfatter ikke videregivelse af information om, at Kunden er eller har været kunde hos Trustpilot på Trustpilots website og andre steder. Såfremt Kunden misligholder Aftalen eller Retningslinjerne, og Trustpilot ophæver aftalen som følge heraf, er ydermere Trustpilot berettiget til at offentliggøre Aftalens ophævelse.

12  RETSKRAFT, BEVARELSE OG FORRANG

12.1  Retskraft

Såfremt enkelte af Aftalens bestemmelser helt eller delvist kendes ugyldige, lovstridige eller uden retskraft, har dette ingen effekt på de øvrige bestemmelser i Aftalen.

12.2  Bevarelse

Følgende afsnit består efter udløb og ophævelse af denne Aftale: afsnit 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 og andre afsnit, der efter deres natur er beregnet til at bestå efter Aftalens ophør.

12.3  Forrang

Såfremt der er uoverensstemmelser, uenighed, forskelle eller lignende mellem Aftalen og Retningslinjerne, har Retningslinjerne forrang.

13  FULDSTÆNDIG AFTALE OG FORTOLKNING

13.1  Aftalen udgør den samlede aftale mellem Kunden og Trustpilot vedrørende brugen af Trustpilottjenesten og går forud for alle tidligere lignende aftaler, korrespondance eller andre drøftelser mellem parterne.

14  LOVVALG OG VÆRNETING

14.1  Aftalen og enhver tvist, der vedrører eller udspringer af Aftalen, er underlagt dansk ret. Alle tvister, der vedrører eller udspringer af Aftalen og Kundens anvendelse af Trustpilots ydelser, skal afgøres ved Københavns byret som første instans.BILAG A

Bestemmelserne i dette Bilag A er gældende i tillæg til Aftalen, hvis Kunden bliver tildelt en Gratis Prøve, jf. Afsnit 1.5 i denne Aftale.

1  TRUSTPILOTS FORPLIGTELSER

1.1  I tillæg til de tjenester, der stilles til rådighed i Basiskontoen, kan Trustpilot stille følgende tjenester til rådighed for Kunden i den Gratis Prøves løbetid:

1.1.1  Trustpilots logoer, grafik og trademarks ("Trustpilotdesigns") som angivet i Varemærkeretningslinjerne, som Kunden må bruge til visning af TrustScore og anmeldelsessnippets i Kundens salgsmateriale og på det/de domæne(r), der er omfattet af Ordreformularen og i overensstemmelse med afsnit 10 i denne Aftale.

1.1.2  Fuld adgang til Trustpilots Sælgeranmeldelsesinvitationstjeneste, der ved Kundens aktivering sender en e-mail til Brugerne med en invitation til at afgive anmeldelser af deres købsoplevelser.

1.1.3  Fuld adgang til Trustpilots produktanmeldelsesinvitationstjeneste ("Produktanmeldelsesinvitationstjenesten"), der ved Kundens aktivering sender en invitation til Brugerne til at publicere en anmeldelse af deres oplevelse med de produkter, der sælges af Kunden. Invitationen indeholder en invitationstekst og et direkte link til Trustpilottjenesten, hvor Brugeren kan afgive en anmeldelse af Kundens produkt og samtidig automatisk blive registreret på Trustpilottjenesten. Invitationen sendes af Trustpilot på vegne af Kunden, og det er således en forudsætning for anvendelse af Produktanmeldelsesinvitationstjenesten, at Kunden giver Trustpilot de nødvendige kontaktoplysninger, jf. afsnit 2.1. Hvis Kunden aktiverer Produktanmeldelsesinvitationstjenesten, gælder alle bestemmelser i Aftalen, der dækker brug af Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesterne, ligeledes for Produktanmeldelsesinvitationstjenesten, inklusive, men ikke begrænset til, bestemmelserne i Aftalens afsnit 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.5.

1.1.4  Adgang til yderligere Trustboxes. Efter udløbet af den Gratis Prøve vil Kunden ikke længere have adgang til Trustboxes, der ikke er inkluderet i Basiskontoen. Ved den Gratis Prøveperiodes ophør skal Kunden derfor ophøre med al brug af Trustboxes, der ikke er inkluderet i Basiskontoen og fjerne sådanne Trustboxes på Kundens domæne(r). Det er udelukkende Kundens ansvar at sikre, at Trustboxes bliver korrekt implementeret på Kundens domæne(r), jf. ligeledes Aftalens afsnit 1.3.

1.1.5  Adgang til Trustpilots API-løsninger

Trustpilot har to API-løsninger: Trustpilots offentlige API og Trustpilots kunde-API (samlet benævnt "API-løsningerne"). Hvis Kunden anmoder om det, vil Trustpilot forsyne Kunden med en nøgle til at opnå adgang til én eller begge Trustpilots API-løsninger. Trustpilot forbeholder sig retten til ikke at udstede en nøgle til Kunden i tilfælde af mistanke om, at Kunden handler i strid med Aftalen eller Retningslinjerne.

2  KUNDENS FORPLIGTELSER

2.1  Brug af Anmeldelsesinvitationstjenesterne

2.1.1  Hvis Kunden aktiverer Produktanmeldelsesinvitationstjenesten, skal Kunden levere de nødvendige data til Trustpilot for, at Trustpilot kan oprette og udsende invitationer til Brugerne. Dataene skal indsendes til Trustpilot ved hjælp af de leverede interfaces og skal indeholde navn, e-mailadresse, ordrenummer og produktoplysninger, inkl. et link til produktet på Kundens website, et link til et billede af produktet, SKU for produktet og en titel. Kunden indestår for, at Kunden er berettiget til at lade Trustpilot behandle de data, der er nødvendige for leveringen af Produktanmeldelsesinvitationstjenesten (inklusive at have modtaget den nødvendige accept fra Brugerne), og at Trustpilots brug af dataene i forbindelse med levering af Produktanmeldelsesinvitationstjenesten ikke krænker Persondataloven.

Gennem både Sælgeranmeldelsesinvitationstjenesten og Produktanmeldelsesinvitationstjenesten vil Kunden have adgang til anmeldelsesinvitationsskabeloner. Kunden accepterer, at disse skabeloner bliver stillet til rådighed, som de er og forefindes, og at det alene er Kundens ansvar at sikre, at e-mailinvitationsskabelonerne overholder al gældende lovgivning og lovkrav, hvis Kunden vælger at bruge nogen af disse e-mailinvitationsskabeloner, herunder vælge at ændre i dem.

2.2  Indeksering af anmeldelsesindholdet

2.2.1  Produktanmeldelser

Parterne aftaler, at Kunden må tillade Google og andre søgemaskiner at indeksere indholdet af produktanmeldelser for at opnå bedre organiske søgemaskineresultater og udgive Google snippets for indholdet på Kundens website.

2.3  API-løsningerne

Hvis Kunden er berettiget til at anvende én eller begge Trustpilots API-løsninger, og Kunden har fået adgang hertil, accepterer Kunden udelukkende at tilgå og anvende API-løsningerne overensstemmelse med følgende betingelser:

2.3.1  Ved brug af API-løsningerne og visning af data, der fremgår af API-løsningerne, accepterer Kunden at overholde følgende: (i) nærværende Aftale, (ii) politikkerne og dokumentationen vedrørende API-løsningerne, som Trustpilot kan ændre fra tid til anden, og som findes på apps.trustpilot.com og business.trustpilot.dk, (iii) Retningslinjerne, (iv) alle nationale og internationale love og vedtægter, inkl. alle gældende love om immaterielle rettigheder og Persondataloven, og (v) alle andre specifikationer eller forhold, der meddeles Kunden af Trustpilot på et hvilket som helst tidspunkt. Derudover indvilliger Kunden i at indhente alle nødvendige tilladelser og godkendelser.

2.3.2  Nøglen til API-løsningerne må kun anvendes af og til brug for Kunden. Hvis Kunden har mistanke om, at nøglen bliver eller er blevet misbrugt, skal Kunden øjeblikkelig kontakte Trustpilot via e-mail til support@trustpilot.com.

2.3.3  Kunden må ikke dele data, som Trustpilot stiller til rådighed for Kunden via API-løsningerne, herunder anmeldelser og enhver form for persondata, med nogen tredjeparter, bortset fra tilladelser givet i afsnit 2.4, og Kunden accepterer at overholde al gældende databeskyttelseslovgivning i sin behandling af de data, Trustpilot stiller til rådighed.

2.3.4  Da Trustpilot ikke indestår for tilgængeligheden af API-løsningerne, og da API-løsningerne til enhver tid kan afbrydes, skal Kunden sikre, at ingen af de af Kundens funktioner eller miljøer, der implementerer data fra API-løsningerne, bliver påvirket på nogen måde i tilfælde af, at API-løsningerne ikke er tilgængelige eller ikke svarer på Kundens anmodninger.

2.3.5  Kunden accepterer, at Kunden ikke er berettiget til at tilgå nogen af API-løsningerne, ud over de API-løsninger, der er gjort tilgængelige for Kunden, og som beskrives i dokumentationen. Kunden accepterer kun at tilgå Trustpilots offentlige API i forhold til anmeldelser af Kunden og kun at anvende anmeldelser af Kunden.

2.3.6  Hvis Kunden anvender API-løsningerne på en uhensigtsmæssig eller upassende måde, forbeholder Trustpilot sig retten til at drøfte dette med Kunden, og hvis Kunden ikke ændrer sin uhensigtsmæssige eller upassende anvendelse, kan Trustpilot lukke for Kundens adgang til API-løsningerne.

2.3.7  Kunden må ikke anvende Trustpilots offentlige API og anmeldelserne på en facon, der på nogen måde er uanstændig, injurierende, ondsindet eller diskriminerende.

2.4  Visning og brug af anmeldelser, TrustScore, Trustpilotstjerner

I den Gratis Prøveperiodes løbetid bliver Kunden tildelt en licens til at vise anmeldelser, TrustScore og/eller Trustpilotstjerner på de af Kundens domæner, der er omfattet af Aftalen. Sådan visning skal ske i overensstemmelse med betingelserne i Aftalen. Ved udløbet af den Gratis Prøveperiode, skal Kunden ophøre med al brug af anmeldelser, TrustScore og/eller Trustpilotstjerner og fjerne enhver sådan visning på Kundens domæne(r) og andre steder.